medarbetare! - Malin Trossing

advertisement
Krönika: ledarskap
Jäkla
medarbetare!
Text MALIN TROSSING Foto PETER KNUTSON
”Nej, det är ingen bra idé. Vi fortsätter göra som vi
alltid har gjort” sa den Negativa med bestämd röst och
Glidaren suckade ”Jag är upptagen då så jag kan tyvärr
inte hjälpa till. Men annars hade jag ju självklart gjort
det”. Manipulatören kände att var dags för lite övertalning och sa med len röst ”Ni som är så kompetenta, det
här ordnar ni enkelt tillsammans. Vi vill ju visa de andra
att vi är bättre än dem, eller hur”.
Alla medarbetare har självklart rätt att ha en dålig
dag då och då. Men när du sitter där, öga mot öga med
den Negativa eller Smitaren
så är det lätt att glömma bort
att det inte finns några
Har du med en Glidare
besvärliga människor, det
att göra så låt inte
finns bara besvärligt beteende. Medarbetare som upppersonen välja arbets­
träder besvärligt alltid, i alla
uppgifter och var noga
lägen är ett problem. Ett problem som du som chef har
med att följa upp hur
betalt för att komma till rätta
arbetet går
med. Både för kollegernas
och för organisationens skull.
När du som chef eller kollega jobbar med en
Manipulatör eller en Smitare så blir vi alla mer eller
mindre irriterade på dem och tror att de gör det för att
vara elaka. Men när man tittar närmare på olika besvärliga beteenden så grundar de sig ofta på en stor osäkerhet
hos personen till exempel i bristande självkänsla eller
ett stort kontrollbehov. När du blir som mest irriterad
på dem så kan det vara bra att påminna dig om att det
32
egentligen är en väldigt osäker och liten person som du
har framför dig, även om det inte alltid ser ut så.
Det finns flera olika saker som du kan göra respek-
tive undvika, beroende på vilket besvärligt beteende
som du har att göra med. I boken "Jäkla människa!"
(av Mattias Lundberg och Anders Wahlberg) listas elva
olika beteendetyper, varför de agerar som de gör och
hur du kan hantera dem bättre. En Manipulatör måste
du ge tydliga ramar och gränser för vad som är okej och
inte. Men argumentera aldrig utifrån känslor med en
Manipulatör, utgå alltid från fakta. Har du med en
Glidare att göra så låt inte personen välja arbetsuppgifter
och var noga med att följa upp hur arbetet går. Den
Negativa är ofta en svårare nöt att knäcka eftersom den
negativa attityden ofta funnits med länge och blivit en
del av personligheten. Men att avkräva en tydlig motivation när personen säger nej är viktigt.
Två generella tips som du alltid kan ta till när du ska
hantera besvärliga beteenden hos dina medarbetare är
för det första att alltid visa personen att du ser och vet
om vad personen gör. Sätta strålkastaren på beteendet
och öppet visa att det inte är okej att smita undan eller
vara överdrivet negativ. För det andra så ska du alltid
dokumentera situationerna som uppstår. Vi glömmer
snabbt vad som egentligen hände och då står ord mot
ord, speciellt om du har med Manipulatörerna att göra.
Kom ihåg att ingen chef är född till att hantera
besvärliga beteenden. Men med kunskap och träning
kan alla chefer bli bra på det.
Dare to practice!
Dentalmagazinet 2. 2014
DentalMag_II.indd 32
13.03.2014 10:52:36
Download