Demokrati och politisk handlingskraft

advertisement
www.natkom.se
Demokrati och politisk handlingskraft
Den här studien behandlar frågan om hur demokratin bör organiseras i relation till kraven på
handlingskraftigt politiskt beslutsfattande. Hur skapas ett politiskt beslutsfattande där
omsorgen om kommunens helhet snarare än särintressen dominerar? Hur ska den politiska
ledningen förhålla sig till lokala medborgaropinioner? Vilken relation finns det mellan
politisk handlingskraft/enighet i kommunerna och kommunernas ekonomi?
Vi har i tidigare intervjuer kommit i kontakt med tjänstemän som efterfrågat större politisk
handlingskraftigt i olika besvärliga situationer. Samtidigt har vi träffat politiska företrädare
som upplevde ett stort behov av att balansera kraven på handlingskraft med en lyhördhet för
medborgarnas synpunkter och behovet av demokratisk politisk förankring. I centrum för den
här studien står därför möjligheterna att kombinera de här behoven: vilka är förutsättningarna
för och effekterna av politisk handlingskraft i relation till demokratiska ideal.
Vi kommer initialt att genomföra enkätstudier för att identifiera intressanta fall där den
politiska handlingskraften har ställts på prov, t.ex. vid skolnedläggelser eller svåra
ekonomiska lägen. Ekonomisk statistik samt lokala valresultat ska också studeras. Därutöver
kommer vi att göra intervjuer med de politiker och tjänstemän som hanterat de besvärliga
situationer vi initialt identifierat. Avslutningsvis kommer vi att arrangera seminarier där
företrädare för alla kommuner har möjlighet att diskutera och reflektera kring de här frågorna.
Temaansvarig: Johan Wänström, CKS
Vid frågor kontakta temaansvarig via e-post: [email protected]
Download