Turun kaupungin Normal.dot malli

advertisement
ANMÄLNINGSBLANKETT
Returneras senast den 2.4.2012 per post:
Åbo stads ungdomscentral
Trädgårdsgatan 14 A
20100 Åbo
eller per e-post:
[email protected]
UNG KULTUR SOUNDS 2012
Det nationella musikevenemanget för ungdomar. Åbo 25.-27.5.2012
Gruppens namn_______________________________________________________________________
Kommun
____________________________________
Antal personer ______
Åldersklass
⃞2001–1997-födda (10–15-åringar)
⃞1996–1992-födda (16–20-åringar)
Stilar
⃞ körer
KLASSISK MUSIK
⃞ orkestrar
⃞ grupper
FOLKMUSIK
⃞ grupper
⃞ sånggrupper
RYTMMUSIK
⃞ rock
⃞ hiphop
⃞pop
⃞ reggae
⃞ sånggrupper
⃞jazz
⃞sång
⃞ dance/elektronisk musik
⃞ schlager
Information om uppförandet
Styckets namn
Kompositör
Arrangör
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Styckenas sammanlagda längd: ________ minuter (max 10 min.)
Kapellmestarens/ledarens/ackompanjatörens namn: __________________________________________
(understräcka alternativet )
Vi önskar följande instrument till platsen för uppträdandet: ⃞ piano ⃞något annat, vad?
___________________
(vi försöker uppfylla önskemålen enligt bästa förmåga)
Teosto- och Gramex-ersättningar
Den inspelade musiken i minuter _____ min.
Musik som lyder under Teosto: _____ min.
Önskad dag för uppträdande: ⃞ fredag ⃞ lördag ⃞ söndag
Övriga uppgifter (information för konferencier):
Faktureringsadress för deltagaravgiften (betalarens/gruppens namn, adress, postnummer , postort
______________________________________________________________________________________
Uppgifter över medlemmarna i gruppen (personerna bör vara på plats med gruppen):
Namn:
Adress:
Postnummer och postort:
Telefonnummer:
E-post:
Namn på artisterna och födelseår
1. ________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________
12. ________________________________________________________________
13. ________________________________________________________________
14. ________________________________________________________________
15. ________________________________________________________________
16. ________________________________________________________________
17. ________________________________________________________________
18. ________________________________________________________________
19. ________________________________________________________________
20. ________________________________________________________________
21. ________________________________________________________________
22. ________________________________________________________________
23. ________________________________________________________________
24. ________________________________________________________________
25. ________________________________________________________________
26. ________________________________________________________________
27. ________________________________________________________________
28. ________________________________________________________________
29. ________________________________________________________________
30. ________________________________________________________________
__________________________________________________________
datum
underteckning
Download