Strålningstäthet A4

advertisement
Diagram över strålningstäthet i mikrovågsområdet
och exempel på dess nivå för hälsopåverkan på människor
Död
W/m2
Temperaturökning
i kroppen
Ökande celldöd
100
10
4,5
1
Ökande cellskador (tumör, lokal
vävnadsdöd, värmeskadade proteiner)
ICNIRP gränsvärde för
UMTS/3G/4G i EU och USA
= En 50-del av den nivå som ger
en kroppslig tempökning av 1oC
efter 6 min bestrålning
ICNIRP gränsvärde för
GSM 900 i EU och USA
Nivå mot örat från en GSM,
vid dålig täckning (full effekt)
DECT-bas på 50 cm avstånd
0,1
DNA-skada omöjlig
att läka
Bluetooth på örat
0,01
2
Normalt (1 mW/m ) 0,001
uppmätta
strålningsnivåer
från trådlösa
tekniker i
stadsmiljö
0,0001
Dosrespons för cancer
och fortplantningseffekter,
hjärntumör, leukemi och
missfall, minskning av
melatonin och utflöde av
kalciumjoner
Av Bioinitiative Group
rek. gränsvärde 2007
Laptop i trådlöst nätverk på
30 cm avstånd framför skärm
Mikrovågsugn på 2 m avstånd
•Militär-/radarcancer
•Yrkesrelaterad cancer
•Radioamatörcancer
Av forskargruppen vid mötet
i Seltun, Norge 2009 rek. nytt
gränsvärde, 170µW/m2
Cancer relaterad till
boendemiljön
Öronsus, yrsel, synstörningar, näsblod,
led- och muskelsmärtor
(Bamberg 2005)
Sömnstörningar, kroniskt
trötthetssyndrom
Huvudvärk, oro, irritation,
minnesstörningar
(Bamberg 2005)
DECT-bas på 10 m avstånd
DNA-skada balanserad
genom läkning
Mikrovågsugn på
15 m avstånd
0,00001
Dosrespons för neurologiska effekter
Dosrespons för hjärtrytmrubbningar (arytmi)
och hjärtattack, självmord,
MS, hjärntumör (inom
elindustrin)
Lämpl. gränsvärde GSM
(Bamberg 2006)
Dessa nivåer tål vi inte att utsättas för under längre tid !
Effekttäthet
Sömnstörningar, trötthet,
depressiv stämning
(Bamberg 2005)
Barns inlärningsförmåga och
fysiska utveckling påverkas
av radarexponering (Lettland)
(Vid kraftiga
solstormar)
0,0000001
I mikro0,00000001
vågsområdet
uppmätta
strålningsnivåer
(1nW/m2)
från solen
0,000000001
= den
naturliga
bakgrundsstrålningen,
till vilket
0,0000000001
allt levande
är anpassat
att (nästan) tåla.
0,00000000001
Tveksamt
0,000001
Lämpl. gränsvärde för hälsorisk från 3G-bas (Bambergläkarna 2006)
Solstorm: stress, hjärtattack, minskad melatoninhalt, migrän, epilepsi,
aggressivitet, manisk depression, korttidsminne, kriminalitet
Solfläcksaktivitet: hjärtrytmrubbningar/arytmi, stroke, självmord, plötslig hjärtdöd
Enheter
W = Watt
mW = milliwatt = en tusendels Watt
µW = mikrowatt = en miljondels Watt
nW = nanowatt = en miljarddels Watt
pW = pikowatt = tusen miljarddels Watt
(1pW/m2)
(Normalområde)
0,000000000001
(Behovsnivå för en fungerande GSM är normalt under 1 pW/m2)
Sammanställningen av hälsopåverkan hämtat från flera forskare, bl a Dr Niel Cherry och
Robert O. Becker. Mätvärden för stadsmiljö och för olika produkter är från egna mätningar.
Kalle Hellberg, Maxicom AB www.maxicom.se
Korr I, 2011
Dessa nivåer tål vi troligen att utsättas för under längre tid ?
(1 µW/m2)
Download