Pressmeddelande 2002-02-04 Banken mest trovärdig att hantera

advertisement
Pressmeddelande 2002-02-04
Banken mest trovärdig att hantera personlig information på nätet
Det finns fortfarande en stor osäkerhet för att lämna ut personliga
uppgifter på Internet. Den oavgjort mest pålitliga parten att ta hand om
konsumenters onlineprofil på nätet är banker. Det visar en undersökning av
Internetanvändares åsikter om säkerhet på nätet som gjorts på uppdrag av Sun
Microsystems.
Av de tillfrågade ville 57 procent helst lämna sina kortnummer och andra
personuppgifter på nätet till en bank. Endast mycket få kunde tänka sig att
lämna ut sina personuppgifter till andra typer av företag på nätet. Mest
känsligt är fortfarande, naturligt nog, att lämna ut kreditkortsnummer (34
procent) och övriga bankuppgifter (32 procent). Det följs av lösenord (11 procent), namn
och adresser (7 procent), telefonnummer (4 procent) samt hälsouppgifter (2 procent).
- Trots den snabba utvecklingen på nätet visar resultatet att Internetanvändare fortfarande
är mycket beroende av att känna förtroende för enskilda aktörer på nätet. Därför är det
viktigt att individen själv får välja vem som ska ha tillgång till personliga uppgifter, säger
Per-Olov Litby, marknadsansvarig på iPlanet/Sun Microsystems.
Undersökningen är baserad på intervjuer med 542 Internetanvändare i England.
För ytterligare information, kontakta:
Per-Olof Litby, Sun Microsystems AB
Tel: +46 (0)8 631 14 63
E-mail: [email protected]
Om Sun ONE
Sun Open Net Environment (Sun ONE) tillhandahåller en av branschens mest
omfattande lösningar för webbtjänster. Dess arkitektur baseras på öppna
standards såsom olika Java teknologier och XML, för att på bästa sätt kunna
utnyttja nästa generations smarta webbtjänster.
Mer information om Sun ONE finns på www.sun.com/software/sunone
Om Sun Microsystems
Sedan starten 1982 har en och samma vision - The Network is the computer genomsyrat Sun Microsystems och fört företaget framåt till dagens position som
leverantör av branschledande hårdvara, mjukvara och Internettjänster. Visionen innebär
att intelligensen finns i nätverket till skillnad från i hårdvaran.
För mer information: www.sun.se.
Download