1920
Adolf Hitlers bok, Mein Kampf, betyder Min Kamp. I sin bok säger han att han
startade sin rörelse den 24 februari, 1920. Samma dag föddes Sun Myung Moon i
Korea. Detta är inte en slump. Hitler är den sataniska avbilden av Jesus.
Lenin's Röda Arme marcherade in i staden Archangelsk (ärkeängeln på engelska) i
februari 1920. 3 dagar innan Sun Myung Moon föddes. Slump? Det ondaste, gudlösa
imperium som mänskligheten fått uppleva föddes 3 dagar innan Messias föddes. Talet 3
betyder separation. Satan slog till först med sin onda ideologi och dess talesman Lenin.
3 dagar senare gav Gud världen dess talesman för Sanningen, Sun Myung Moon.
Billy Graham, den välkände amerikanske väckelsepredikantens hustru Ruth, växte upp
i Kina. När hon var 15 år gammal, hur otroligt det än låter, levde hon nära den
koreanska gränsen, bara några få kilometer från den plats där Jesus gav sin mission en
påskmorgon 1935, till en 15-årig korean, Sun Myung Moon.
William Butler Yeats var en av de största poeterna under 1900-talet. Han publicerade
ett av sina mest berömda verk ”Återkomsten, The Second Coming”, år 1920.
Den andliga världen förberedde mänskligheten för den nye Messias.
Sun Myung Moon, www.euro-tongil.org/swedish/
1920
Adolf Hitlers bok, Mein Kampf, betyder Min Kamp. I sin bok säger han att han
startade sin rörelse den 24 februari, 1920. Samma dag föddes Sun Myung Moon i
Korea. Detta är inte en slump. Hitler är den sataniska avbilden av Jesus.
Lenin's Röda Arme marcherade in i staden Archangelsk (ärkeängeln på engelska) i
februari 1920. 3 dagar innan Sun Myung Moon föddes. Slump? Det ondaste, gudlösa
imperium som mänskligheten fått uppleva föddes 3 dagar innan Messias föddes. Talet 3
betyder separation. Satan slog till först med sin onda ideologi och dess talesman Lenin.
3 dagar senare gav Gud världen dess talesman för Sanningen, Sun Myung Moon.
Billy Graham, den välkände amerikanske väckelsepredikantens hustru Ruth, växte upp
i Kina. När hon var 15 år gammal, hur otroligt det än låter, levde hon nära den
koreanska gränsen, bara några få kilometer från den plats där Jesus gav sin mission en
påskmorgon 1935, till en 15-årig korean, Sun Myung Moon.
William Butler Yeats var en av de största poeterna under 1900-talet. Han publicerade
ett av sina mest berömda verk ”Återkomsten, The Second Coming”, år 1920.
Den andliga världen förberedde mänskligheten för den nye Messias.
Sun Myung Moon, www.euro-tongil.org/swedish/