AxxessIT

advertisement
Pressrelease
9/5 2000
Viking Telecom i företagsförvärv i Belgien
Svenska Viking Telecom AB har förvärvat 62,5% av Daphne S.A, ett
utvecklingsföretag med säte i Mons, Belgien.
Viking Telecom AB och Daphne S.A har i dagarna signerat köpeavtalet där Viking Telecom förvärvar
62,5% av Daphne. Viking Telecom har även tecknat en avsiktsförklaring om köp av resterande aktier
under år 2000.
Via förvärvet stärker Viking Telecom sin kompetens inom området bredbandsaccess via kabel-TV
nät. Daphne har sedan 1994 utvecklat kabel-TV modem, en produkt som passar väl in i Vikings
produktstrategi.
- Förvärvet är ett led i Viking Telecoms strategi att snabbt bli konkurrenskraftiga inom framtida
bredbandsteknologier, säger Göran Nordlund, ansvarig för affärsutveckling på Viking Telecom AB.
Han fortsätter: - Vi förväntar oss att redan under 2000 lansera ett kabel-TV modem som är DOCSISkompatibelt, de facto- standarden för kabel-TV modem.
Marknaden för kommunikation via kabel-TV nät väntas växa explosionsartat under de närmaste
åren. I Europa finns idag 47 miljoner hushåll anknutna till kabel-TV nät och redan befintlig
infrastruktur erbjuder i många fall fler möjligheter än TV, exempelvis höghastighets Internet,
telefoni, styrning av hushållsprodukter (”det intelligenta hemmet”), video-on-demand med mera.
Viking Telecom utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida
kommunikationsnät. Viking Telecom tillhör de ledande leverantörerna av routers för rösttelefoni.
Produktportföljen breddas nu med nya accessprodukter för bredband. Under 1999 ökade bolagets
nettoomsättning med 84 % till 184 miljoner kronor och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar
uppgick till 8,2 miljoner kronor. Bolaget har idag ca 70 anställda och kommer att introduceras på
OM Stockholmsbörsens O-lista den 30 Maj 2000.
Daphne S.A (Data-Phone-Network) är ett belgiskt företag som utvecklar kommunikationssystem.
Företaget har funnits i 10 år och är marknadsledande i Belgien vad gäller utveckling av kabel-TV
teknologi. Företaget har 6 anställda och kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i Belgien.
För ytterligare information kontakta:
Göran Nordlund
Ansvarig för affärsutveckling på Viking Telecom AB
Tel: 031-720 69 02, mobil 0739-20 69 02
Epost: [email protected]
Internet: www.viking-telecom.com
Viking Telecom AB. Askims Verkstadsväg 4. 436 45 Askim.
Tel 031-720 69 00. Fax 031-28 69 78. Epost: [email protected]
Internet: www.viking-telecom.com
Download