Marknadsföringsrätt:
företag - konsument
Konkurrensrätt:
företag - företag
MARKNADSRÄTT
Konsumentverket
Marknadsdomstolen
Företagsskydd: Konkurrenslagen
1 § Denna lag har till ändamål att undanröja
och motverka hinder för en effektiv
konkurrens i fråga om produktion av och
handel med varor, tjänster och andra
nyttigheter.
Förbud mot bl.a. karteller, missbruk av
dominerande ställning, och att
hindra/begränsa/snedvrida konkurrens.
Konsumentskydd:
Marknadsföringslagen
E-handelslagen
Lagen om distansavtal
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen
Speciallagar:
Tobakslagen
Alkohollagen (7 kap:
Marknadsföring av
alkoholdrycker )
”Förutom att samma dominerande färger i blått och silver förekommer på båda
förpackningarna är varumärket ”Red Bat”, i likhet med ”Red Bull”, angivet i röd text och
centralt placerat ovanför en djurlogotyp. Vidare är texten ”energy drink” centralt placerad
i röd text precis nedanför djurlogotyperna på båda förpackningarna.”
”Med hänsyn till det nu anförda anser Marknadsdomstolen att förpackningarna vid ett
flyktigt påseende skapar väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenterna
och att det föreligger en tydlig risk för att konsumenter förväxlar den påtalade RED BATförpackningen med RED BULL-förpackningen.”
Genom sin storsäljare Absolut Vodka har Vin & Sprit
skaffat sig en stor andel (70%) av den svenska
marknaden för spritdrycker. För att ”få fart” på
försäljningen av fruktölet Red Viking planerar Vin &
Sprit en marknadsföringskampanj, där vodkan
endast kommer att säljas i paket bestående av en
flaska Absolut Vodka tillsammans med en flaska Red
Viking. Tanken är att det skall få upp försäljningssiffrorna för Red Viking så att ölet snabbt kan
etablera sig på marknaden för fruktöl.
- Ser du några juridiska problem med denna slags
marknadsföring?
http://www.konsumentverket.se/Lagar-regler/Konsumentlagar/Marknadsforingslagen/
http://www.ulrikagood.com/2012/01/hur-jagborjade-som-copywriter.html
https://www.youtube.com/watch?v=6oZU54whVb
8