Kostnader för män

advertisement
Kostnader för män
Beräknade kostnader för män. Kostnaderna gäller
vanliga utgiftsposter som kläder och skor, fritid och lek,
mobiltelefon och personlig hygien inklusive tandvård.
Män. Övriga kostnader. Individuella budgetposter kronor/månad
Övriga kostnader
18–30 år
31–49 år
50–60 år
61+
Kläder och skor
600
600
600
600
Fritid och lek
640
640
640
640
Mobiltelefon
250
240
230
210
Personlig hygien
inkl. tandvård
400*
400
400
400
Summa övriga
kostnader
1 890
1 880
1 870
1 850
* För 18- och 19-åringar minskas beloppet med 65 kr/månad på
grund av fri tandvård.
Postadress
Fakturaadress
Besöksadress
Telefon/Fax
E-post/webbadress
Bankgiro
Org.nr
Box 48
651 02 Karlstad
FE 64
838 73 Frösön
Tage Erlandergatan 8A
0771-42 33 00
054-19 41 95
[email protected]
www.konsumentverket.se
5050-2806
202100-2064
Download