Remiss - Förhöjd ålder tandvård barn och unga

INSTRUKTION
1 (1)
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2017-05-08
37620-1
Remiss - Förhöjd ålder tandvård barn och unga
INLEDNING
Alla barn och unga ska enligt tandvårdslagen i Sverige kallas till regelbunden,
fullständig och avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 21 år, vilket
successivt kommer att utökas till 22 år från och med den 1 januari 2018, och
23 år från och med den 1 januari 2019. Region Västmanland ansvarar för att
alla barn och unga i länet får regelbunden avgiftsfri tandvård.
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
I samband med denna förändring sker följande justering gällande remittering
till specialisttandvårdskliniken barn och unga, pedodonti:

Remiss till specialisttandvårdskliniken barn och unga, pedodonti, kan
utföras till och med det år individen fyller 18 år.

Från och med det år individen fyller 19 år sänds remiss till respektive
specialitet alternativt till Omvårdnadstandvården, beroende på
remissorsak.
REFERENSER
[Klicka här och skriv]
Utfärdad av:
Godkänd av:
Carina Svensson
Eva Sandberg
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet