Tandvård vid Diabetes

advertisement
Tandvård vid Diabetes
Diabetes kan innebära en ökad risk för tandproblem. Tandvård har också visats förbättra
blodsockerkontrollen. Patienter bör informeras om vikten av regelbunden tandvård med årliga
kontroller med förebyggande åtgärder. Patienten får i de allra flesta fall ordna och bekosta detta
själv.
Om patienten har ett högt blodsockerläge med upprepade HbA1c > 73 kan försäkringskassan
subventionera en förebyggande behandling inom tandvården (600 kr/halvår). En särskild remiss för
detta finns i Cosmic.
Sök ut tandvårdsremisser via sökfunktionen blanketter:
Det är den mittersta blanketten som gäller. På blanketten ska kryssas i följande:
Patienten tar med sig blanketten till sin tandläkare. Vid tveksamma fall kan patienten kontakta
försäkringskassan för en förhandsprövning om den är berättigad till tandvårdsbidrag.
/Anders Tengblad
2014-02-18
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards