TAKTILA LEKAR
•
Baka bullar
Barnen är en deg som rullas och knådas på golvet.
•
Bulleribock
Ett barn knackar kamraten på ryggen och säger: - Bulleri bulleri bock,
hur många horn står det upp? Varpå han/hon pekar med ett antal
fingrar på kamratens rygg. Kamraten får då gissa hur många horn
(fingrar) som känns mot ryggen.
•
Biltvätt
Två barn sitter mitt emot varandra och ska föreställa en biltvätt. Ett
tredje barn är bil och kryper mellan de två andra barnen. Biltvätten
tvättar, schamponerar och torkar bilen. Variation: istället för biltvätt
kan det vara en häst som ska kammas, ryktas, borstas och torkas.
Leken kan också utföras i två led med barn som går emellan. Då får
barnen prova många olika massörer.
•
Ansiktsmålning
Barnen ritar på varandras ansikte med fingrarna, en torr pensel, en
fjäder eller ett grässtrå. Om man vill kan man använda ansiktsfärg så
blir det en riktig ansiktsmålning.
•
Rita och skriv på ryggen
Parövning där den ena ritar eller skriver någonting på kamratens rygg.
Kompisen försöker känna och gissa vad som ritades/skrevs.
•
Rulla boll
Barnen arbetar två och två. Den som tar emot massagen ligger på
mage, gärna på en filt eller madrass. Den som utför massagen har en
stor mjuk skumgummiboll och frågar om han/hon får lov att rulla den
över kompisens kropp. Om båda vill rullas bollen mjukt och försiktigt
över kroppen.
•
Rulla stock
Barnen ligger på mage, tätt bredvid varnadra på ett led. Personen som
ligger längst bak i ledet rullar försiktigt över kompisarna tills alla är
överrullade (alla bör ligga med fötterna åt samma håll).
•
Kramkull
Barnen rör sig i rummet till musikspel. När musiken stängs av ska
barnen hitta någon att krama.
•
Statyer
Ett eller flera barn formar en kompis till en staty.
Övning: Taktila lekar
Mapp: Lektionsövningar/Massage
•
Hemmagjord Twister
Skriv flera olika kort. På korten kan det stå olika kroppsdelar,
exempelvis panna och lår eller fot och tumme. De personer (minst två,
och gärna fler) som deltar tar två kort. Det första kortet säger vad de
ska flytta och det andrakortet talar om vart. Exempelvis; hand på
kompisens fot.
•
Kanelbulle
En bagare ”penslar” barnen som håller i varandra. Barnen snurras ihop
till en snäcka.
•
Robotdans
Barnen är i ett litet rum. De har bindel för ögonen. De är robotar. De
går försiktigt och kantigt omkring i rummet. När två barn stöter ihop
ska de stanna upp och försöka känna efter vem den andra personen är.
•
Önskeresan
Den som blir masserad önskar vart han/hon vill resa. Exempelvis till
stranden. Kompisen masserar/ritar då vågor, sandkorn, sol, krabbor
som går, simmande fiskar, vind mm på ryggen.
Övning: Taktila lekar
Mapp: Lektionsövningar/Massage