Så här läser du din faktura från Hammarö Energi

advertisement
1
2
Så här läser du din faktura från Hammarö Energi
2
3
4
5
6
8
7
10
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kundnummer – ditt personliga kundnummer hos oss. Numret är individuellt och byts ut om huset får ny ägare.
Anläggningsnummer – fjärrvärmeväxlarens ”eget” nummer som är detsamma oavsett om huset byter ägare.
Mätarnummer – Hammarö Energis kundsystems nummer på energimätare, detta byts ut när vi och om vi byter mätare.
Fabrikantnummer – energimätarens nummer.
Periodens förbrukade energi – skillnaden mellan senaste avläsning och föregående avräkning.
Energiavgift (energikostnad) – periodens förbrukade energi gånger 488,8 kr. (exkl moms)
Effektavgift – husets effekt räknas ut genom att ta det årliga energibehovet dividerat med ett så kallat kategorital 2200.
Kategoritalet är en schablon över hur många timmar/år huset nyttjar värme och varmvatten. Den uträknade effekten
gånger 387,2 kr (exkl moms) blir husets årliga effektavgift. På varje månadsfaktura debiteras effektavgiften med en
tolftedel.
8. Servicekostnaden är 147,2 kr/MWh (exkl moms). Förbrukad energi under perioden gånger serviceavgift blir summan.
9. Totala summan av alla avgifter plus moms (25 %) blir resultatet av dina kostnader på fakturan.
10. Textrad som läggs in av Hammarö Energi AB. Den använder vi till information riktat till er kunder.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards