Artikelsammanfattning

advertisement
Artikelsammanfattning
Artikel: Customizable Physical Interfaces for Interacting with Conventional Applications
Författare: Saul Greenberg och Michael Boyle
Sammanfattning av: Mikael Israelsson, Anders Lindehall
I artikeln behandlar författarna alternativa metoder att interagera med en dator. Det som ses som svagheter
hos dagens interaktionsverktyg – mus, tangentbord och skärm – är:



Skärmytan är begränsad, alla funtioner och kommandon får inte plats i ”det översta lagret” på
skärmen, utan hamnar i en eller flera nivåer av undermenyer.
De funktioner som är synliga för användaren är kanske inte de han behöver för tillfället.
Mus och tangentbord är inte alltid optimala input-verktyg för det som skall utföras.
Det författarna föreslår som alternativa verktyg i artikeln är t.ex. en tryckknapp som man kan koppla till
olika funktioner i datorn. Fler exempel är RFID-lappar med olika funktioner som aktiveras genom att föra
lappen mot en aktiveringsplatta, en analog mätare eller en fläkt som ersättning för en s.k. ”progress bar” för
att indikera hur långt en process har förflutit.
Fördelarna enligt författarna med sådana kontrollers är att de:






sparar skärmyta.
sällan är dolda av andra kontroller.
kan matcha behovet bättre (ex: ett analogt vred för volymkontroll).
tillåter möjligheten att använda en hand till att kontrollera ett sådant verktyg, medan man med
andra handen kan styra exempelvis en mus.
kan flyttas runt och arrangeras så att de som behövs för stunden finns nära till hands.
utnyttjar spatialt minne bättre. Man har lättare att komma ihåg var man senast placerat ett fysiskt
föremål.
Vidare diskuterar artikeln problemen med att ansluta dessa kontrollers till funktioner i operativsystemet och
till interna kommandon i program. Speciellt det senare är en komplicerad handling. Detta ses som den
största svårigheten vid en fortsatt utveckling av nya fysiska gränssnitt.
Författarnas framtida forskning inom området kommer delvis att behandla hur man bör lösa detta problem,
men mest om de nya designmöjligheter som erbjuds av flexibla, fysiska gränssnitt till datorn.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards