LOKOMOTIVET!!!
Novelty
Novelty var ett av de
första loken och
dessutom var det det
första lokomotivet
som konstruerades av
en svensk. Novelty
deltog i den berömda
lokomotivtävlingen i
Rainhill men det
besegrades av
Stephensons ”The
Rocket”.
THE ROCKET!!!!!!
The Rocket uppfanns
av bröderna
stephenson.
Den användes i en
tävling 1829 mot tåget
Novelty om vilket tåg
som var bäst och
vilket som skulle
användas.
The Rocket vann.
Lokomotivets utveckling!!
Det första lokomotivet var ett lok som drevs på
kol, man eldade för att komma framåt. Sedan
kom dieselloket och det elektriska loket som
används mest idag.
1829 kom det första kolloket.
1921 började man tillverka dieselloket men det var
inte helt utvecklade förrän på 1940 talet och på
1950 talet kom de första största serie av
diesellok.
Under 1960-talet då utvecklingen av elektronik
gjorde stora framsteg började Asea
experimentera med olika lösningar att reglera
strömmen på ett mer rationellt sätt.
Lokomotivets utveckling!!
I slutet av 1980-talet och under 1990-talet
genomgick den svenska järnvägen stora
förändringar. SJ slopade många äldre lok och
fordonsfloran blev koncentrerad till ett fåtal
typer. Samtidigt började järnvägstrafiken
avregleras vilket gjorde att det dök upp nya
bolag inom framför allt godstrafiken.
X3000
X3000 är SJ:s nya tågmodell som
kommer att sättas i trafik någon
gång under hösten. X3000 kommer
inledningsvis bara köra åt norr och
nordväst från Stockholm
anledningen till detta är att X3000
inte har finessen att kunna luta sig i
snäva kurvor som X2000 vilket gör
att man då måste köra de nya tågen
långsammare därför kommer man
bara att köra X3000 på de rakare
banorna d.v.s. i norr. Experterna
säger att rese tiden kommer bli den
samma som förr för att X3000 är
väldigt snabb att få upp farten.
LOKETS HISTORIA!!!!!
Loket kom under 1820 talet,det var då det va
urbanisering i England. Folket behövde då ett
sett att frakta sina grejer in till stan på ett smidigt
sätt. Och då va loket där och hjälpte till. Förr var
det inte så vanligt att man fraktade människor
utan då var det nästan bara kol,trä, råvaror. mm.
Men idag används det även för att skjutsa
människor.
TEKNIK
Människan har i århundrande utvecklat nya
saker, men varför? Jo för att människans vardag
och arbetsdag ska bli lättare. Som tåget, under
åren har människan gjort så tåget både går
snabbare och klara att dra tyngre last. Nu för
tiden kan tåg gå över 300 km i timmen och dra
över 30 vagnar. Men förr så gick tåget i 20 km i
timme och drog max 1 vagn. Men allt
människan har skapa är inte bra för naturen t.ex
plast, koldioxid mm.
FRAMTIDENS LOK!!
Framtidens lok kommer nog vara både snabbare
och kommer kunna ta sig fram smidigare. Men vi
tror inte tåget som det är idag inte kommer ha så
jätte lång framtid, vi tror att människan kommer
uppfinna ett smidigare sätt att ta sig fram t.ex på
vintern med tanke på den extrema globala
uppvärmningen som vi kommer att möta om vi
fortsätter att släppa ut koldioxid.
Nu och dåtidens tåg
Nu
• Topphastighet: 200300km/h
• Kan dra ett tio tal
vagnar.
• Bekväma säten, bra
utrymme.
• Släpper inte ut avgaser
alls (går på el)
•
•
•
•
•
DÅ
Topphastighet 28 km/h
Kunde dra 1-2 vagnar.
Trångt och inga säten.
Släpper ut väldigt
mycket avgaser( gick på
kol)