Kulturföreningen TÅGET
Årsmöte
www.taget .se
Söndagen den 22:a Februari 2015
Plan
Vi skall bli bättre på att synas och att göra
Tåget är det självklara stället att utöva
varjehanda kulturaktiviteter. Vi skall aktivt
värva ledare och att se till att dessa har alla
förutsättningar som krävs och lite till för
att leda grupper och aktiviteter.
Vi skall avsätta pengar för löpande
marknadsföring under hela året d.v.s.
annonser, affischer, foldrar m.m samt se
över möjligheterna att renovera köket.
Vi skall arbeta hårt och aktivt för att vara
inkluderande och ta emot alla som har
minsta intresse av att vara och verka på
Tåget.
Vi måste bli bättre på att tala om för var
och en på föreningen att det är deras
förening, där alla hjälps åt att skapa en
gemenskap som alla trivs i.
I år skall vi ha en höstupptakt för att värva
fler medlemmar.
Väl mött och må det gå på räls.
/Ordförande
Theresia Junesten och Fredrik Andersson poserar på ett våtplåtsfotografi.
Sommarspel 2015
Som femton gånger tidigare planerar vi att genomföra ett
sommarspel.
Intresset har varit stort och vi siktar på att spela 15 st
föreställningar under juni/juli månad 2015. Det blir även
denna gång en familjemusikal där alla som vill ska få
möjlighet att vara med.
Det gäller både de som vill stå på scen, men även de som
vill hjälpa till bakom scen under föreställningarna eller i
produktionsarbetet fram till premiären.
Denna gång har vi valt Victor Hugos klassiker ”Ringaren i
Notre Dame”. Vi kommer att skriva ett eget manus och
precis som förra året så skriver vi även
egen musik.
Vi kommer att ha en öppen audition där alla som vill kan
anmäla sitt intresse för att vara med. Sedan blir det
repetitioner och dramaövningar under våren samtidigt som
deltagarna själva ska ordna scenografi, kostym och
rekvisita samt marknadsföra föreställningen.
Dans
www.taget .se
Tigerlilja (Moa Eriksson) dansar i Peter Pan
Dansvagnen har som mål att fortsätta
med de 5 fasta grupper som
verksamhetsledaren håller i.
Utöver det så hoppas vi att de 2
fristående grupperna, afro och salsa,
som tränar här regelbundet kommer
att fortsätta att förgylla Tåget.
Workshops kommer att hållas under
året av olika ledare.
Att göra en ny flashmob vore också
grymt kul!
Vi har funderingar på hur man kan
göra små kortkurser på olika plan,
ungefär som ett helgläger eller
3-dagars läger för att genom det utöka
möjligheterna till fler grupper.
Längre läger är det också tankar om
och även sådana som riktar sig till
andra utanför Tåget.
Vi kommer att se till att ha en
fungerande dansmatta oavsett om vi
måste köpa en ny eller om man kan
laga den gamla.
Det som blir kvar i budgeten efter det,
kommer i första hand att gå till det
kvarstående med upprustningen av
danssalen vilket är akustikplattorna.
Sedan vill vi:
- Utveckla tågets spotify för
dansvagnen så att alla kan lägga till
den musik de vill ha där.
- Köpa in ny musik för stärkande
träning i teknik, styrka och harmoni.
- Möjliggöra inköp av nya scenkläder
och skor som vi kan ha vid uppvisningar av olika slag.
Magic
www.taget .se
Magicspel i full gång i TÅGETs café (ovan och nedan)
Magicvagnen planerar att köra 4 st
prereleaser på Tåget den första
redan lördagen den 17:e Januari.
Vi planerar även att spela Friday
Night Magic varje fredag på Tåget
så länge vi inte krockar med annan
verksamhet samt att ”Magic-drafta”
på Söndagar.
Vi tycker själva att föregående år har
vart ett bra år för Magic
verksamheten på Tåget och har
inte planerat att göra någon avancerad
utveckling, i korthet planerar vi att
försöka efterlikna föregående års
planerade händelser.
Musik
www.taget .se
Vrävarna spelar på TÅGETS 30-års jubileum.
Med det nya året framför oss, har vi
i musikvagnen god tro om att 2015
kommer bli ett underbart år fyllt med
musik, ljud och sång!
Vi har tänkt att fortsätta höja
standarden på vår utrustning och underhålla den utrustning vi redan har.
Eftersom vi har en fullbokad replokal
redan nu, ser vi fram emot fler
volontärer till att hålla en bättre nivå
på lokalerna vi alla använder!
Med våra medlemmars växande kunskap om hur allt funkar kommer saker
gå ännu smidigare 2015 än vad det
har gjort tidigare och vi kommer ha
möjlighet att hjälpa alla nya bättre.
Vi hoppas att tillsammans med våra
medlemmar kommer vi inte bara att
ha den bästa vagnen på tåget, utan
även att vi kommer vara den vagn som
kommer ha roligast när vi gör det vi
älskar, Musik!
Vi kommer att arbeta mer aktivt med
de andra föreningarna i staden för
att anordna spelningar, events och
liknande aktiviteter och vi tror att
detta kommer ge oss mer medlemmar
och långa köer för att få använda våra
finfina lokaler och vår utrustning för
att skapa just musik, sång och (o)ljud.
Kim Gunneriusson provar synthar vid invigningen av Textile Fashion Center
Skapande
www.taget .se
Utställning av våtplåtsbilder i TÅGETs café.
Vi planerar att ha 8 cirklar gående under
året, 4 på våren och 4 på hösten. Utöver
detta tillkommer ett 50-tal workshops/
kulturrapporter där vi provar och lär oss
sådant som intresserar våra medlemmar.
Våra workshops har varit mycket populära
och det är en bra möjlighet för våra medlemmar att få lära sig nya tekniker och inspireras
av varandra. Vi tror också att våra workshops är ett bra sätt att få in nya medlemmar
i vagnen.
Vi kommer fortsätta att bredda verksamheterna i vår vagn och vi kommer bland
annat prova nya tekniker som att splitsa rep,
kombinera olika fototekniker, Tiffanyteknik,
Glasfusing, Emulsionslyft, Produktfoto,
Nattfoto och Lightpainting med mera.
Vi kommer även fortsätta att jobba med vår
ordinarie keramik- och fotoverksamhet, lite
måleri och metallsmide. På önskelistan för
workshops står bland annat drejteknik,
glasering, screentryck samt att sy väskor
med screentryck.
Alginatgruppen kommer ta upp sitt arbete
igen under våren och det finns också planer
på att starta en grupp som syr korsetter och
kläder efter historiska mönster.
Vi planerar en hel del inköp, både vad gäller
material och en del inventarier och större
inköp i år kommer bli ett mobilt mörkrum,
motivfondvägg för foto samt utrustning för
att börja med glasarbete och Tiffanyteknik.
Vi kommer fortsätta jobba med att ha en
återkommande fototävling som hela föreningen kan delta i.
Vi kommer i år samarbeta med en lajvgrupp
i Jönköping som heter “Mörkret faller” där
våra fotomedlemmar kommer bistå med
snygga våtplåtsbilder samt lite digital
dokumentation av deras lajv.
I övrigt kommer våra fotomedlemmar
fortsätta visa upp och ha små utställningar
på TÅGET. Det finns även tankar på att ha
en fotoutställning på Brygghuset under maj
månad.
Vår vagnsledare, Azadeh Esmaili, har planer
på att bjuda in vagnens medlemmar till
Akademi Valands examensutställningar på
Göteborgs konsthall och eventuellt kommer
hon ordna så att vi kan ta del i en del diskussioner och seminarier om intresse finns.
Teater
www.taget .se
Pang pang, du är död!
Målet är att ha en grupp aktiv under
sommarspelsperioden. De grupper
som är aktiva ska kunna fortsätta i de
former som är optimala för dem.
Önskan att expandera antalet grupper finns och ett sätt att nå målet är
att rekrytera fler ledare som vill hålla
i allmänna teatergrupper eller starta
egna projekt.
Vi kommer att fortsätta anordna teaterbesök för intresserade medlemmar.
Vi kommer att vara delaktiga i Linnémarschen 2015.
Rasmus Björk kommer sätta ihop en
teatergrupp och jobba för att sätta upp
en teaterpjäs under 2015.
Renoveringen av stora salen ska återupptas, en ny dansmatta ska införskaffas som beslutat under 2014.
Minst en teatersportkväll ska planeras
och genomföras, per önskemål av våra
medlemmar.
Om det finns intresse ska det finnas
möjlighet att ha workshop inom till
exempel dramaturgi, monologläsning.
Martin Bergström, Lavendelfoto
Piratdans (Gabriel Nilsson och Ellen Skogsberg ) i Peter Pan.
Öppen Verksamhet
www.taget .se
Timea Andersson kramar den snälla Stormtroopern (Theresia Junesten).
Vi kommer fortsätta planera stora och
små arrangemang inom ramen för vår
öppna verksamhet.
Vi kommer också fånga upp enskilda
medlemmars idéer kring vad de vill
göra och sedan stötta och arbeta
aktivt för att de ska anordna just det
de tycker är kul att göra, oavsett om
det är spontana eller mer planerade
verksamheter.
Workshops, prova-på- aktiviteter,
spel- och filmkvällar, bak- och
matlagningskvällar är bara några
exempel på allt skoj som kommer
hända under det kommande året.
Star Trek akrobatik i “månsken”
Ledarutbildning
www.taget .se
Martin Bergström, Lavendelfoto
Wendy (Sofia Bellmo) i Peter Pan.
Vi kommer att ha en ledarutbildning till hösten.
Personalen får tillsammans höra efter vad ledarna anser
att de har mest behov av när det gäller övergripande
kunskap.
Därefter försöker vi få ihop en ledarutbildning med utvecklad ledarkompetens som focus.
De som deltar på denna får också åka på någon form av
rolig underhållning senare under verksamhetsåret.
Budget
Perioden 2015
Vald period
Gemensamt övergripande
3010 Medlemsavgift
3020 Öppen Verksamhet
3030 Lokaler
3050 Försäljning av tjänster
3099 Övriga intäkter
Gemensamt
34 500,00 kr
10 000,00 kr
15 000,00 kr
10 000,00 kr
30 000,00 kr
99 500,00 kr
Försäljning
3200 Caféförsäljning
Försäljning (café)
140 000,00 kr
140 000,00 kr
Vagnar
3305 Teater
3310 Musik
3320 Dans
3330 Skapande
3380 Magic
Vagnar intäkter
75 000,00 kr
15 000,00 kr
15 000,00 kr
60 000,00 kr
7 000,00 kr
172 000,00 kr
Övergripande Projekt
3500 sommarspel
Ukm
Försäljningsintäkter
250 000,00 kr
5 000,00 kr
255 000,00 kr
Offentligrättsliga bidrag
3810 Kommunala bidrag
3820 SDNORR
3850 Bidrag för arbetskraft
1 091 000,00 kr
407 000,00 kr
25 000,00 kr
Offentligrättsliga bidrag
1 523 000,00 kr
Övergripande kostnader
4010 Ledare
-12 000,00 kr
4020 Öppen verksamhet
-65 000,00 kr
4030 Kopiering
-20 000,00 kr
Organisation
-97 000,00 kr
Kost försäljning café etc
4200 Café inköp
4210 Café övrigt
Kost försäljning
-100 000,00 kr
-15 000,00 kr
-115 000,00 kr
Intäkt Totalt
2 017 500,00 kr
Utgifter totalt
-2 017 500,00 kr
Kost Vagnar
4305 Teater
4310 Musik
4320 Dans
4330 Skapande
4380 Magic
Kost vagnar
-75 000,00 kr
-15 000,00 kr
-15 000,00 kr
-60 000,00 kr
-7 000,00 kr
-172 000,00 kr
Inköp varor försäljn
4500 sommarspel
4510 UKM
Inköp varor försäljn
-250 000,00 kr
-5 000,00 kr
-255 000,00 kr
Lokalkostnader förhyrda
5040 Renhållningsavgift
5060 Städning renhållning
5070 Reparation underhåll lokaler
5090 Övr lokalkostnader
Lokalkostnader förhyrda
-5 000,00 kr
-12 000,00 kr
-10 000,00 kr
-20 000,00 kr
-47 000,00 kr
Förbrukningsinvent. och mtrl
5410 Programvara
programvara
-10 000,00 kr
-10 000,00 kr
Reparation och underhåll
5500 Övriga reparationer
Reparation och underhåll
-10 000,00 kr
-10 000,00 kr
Frakter, transporter
5700 Frakter/transporter
Frakter, transporter
-6 000,00 kr
-6 000,00 kr
Kontorsmaterial och trycksaker
6110 Kontorsmateriel
Kontorsmaterial och trycksaker
-5 000,00 kr
-5 000,00 kr
Tele och post
6210 Internet
6211 Telefon
6230 Webhotell
Post och tele
-10 000,00 kr
-10 000,00 kr
-5 000,00 kr
-25 000,00 kr
Försäkringar övr riskkost
6310 Försäkringar
6370 Kost bevakning/larm
Företagsförsäkringar
-8 000,00 kr
-8 000,00 kr
-16 000,00 kr
Övriga externa tjänster
6570 Licenser
-8 000,00 kr
-8 000,00 kr
Övr externa kostnader
6980 Medlems-/föreningsavgifter
Övr externa kostnader
-6 000,00 kr
-6 000,00 kr
Löner kollektivanställda
7010 Löner kollektivanställda Tåget
7082 Sem.löner kollektivanställda
Löner kollektivanställda
-272 000,00 kr
-25 000,00 kr
-297 000,00 kr
Löner tjänstemän
7210 Löner tjänstemän
7290 Förändr,semesterlöneskuld
Löner tjänstemän
-600 000,00 kr
-10 000,00 kr
-610 000,00 kr
Pensionskostnader
7411 Premier kollektiva pensionsför
7412 Premier individ pensionsförs
Pensionskostnader
-20 000,00 kr
-28 000,00 kr
-48 000,00 kr
Sociala avgifter enl lag
7510 Lagstadg sociala avgifter
7560 Arbetsgivaravgift under 26 År
Sociala avgifter enl lag
-275 000,00 kr
-3 500,00 kr
-278 500,00 kr
Övriga personalkostnader
7620 Sjuk och hälsovård
Övriga kostnader
Övr ränteint o.dyl.
8310 Ränteintäkter
Övr ränteint o.dyl.
Räntekostnader o.dyl
8490 Övr finansiella kostnader
Räntekostnader o.dyl
-5 000,00 kr
-5 000,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
-3 500,00 kr
-3 500,00 kr
Utgifter totalt
2 017 500,00 kr