1 vanliga och viktiga psykiska sjukdomar psykoser bipolära/affektiva

advertisement
Mål
1
2
3
4
5
6
Titel
vanliga och viktiga psykiska sjukdomar
psykoser
bipolära/affektiva sjukdomar
ångestsjukdomar/OCD
personlighetsstörningar
övriga psykiska sjukdomar
akutpsykiatriska tillstånd
psykofarmakologi och ECT
psykofarmakologi
ECT
differentialdiagnostik
beroendetillstånd
Metis IPULS ÖLL övr














Mål
7
8
9
10
11
13
15
16
17
18
19
21
Titel
äldrepsykiatri
BUP
psykoterapi
lagar
kognitiva funktionshinder
kommunikation
läkaretiska förhållningssätt
handledning
ledarskap
organisation
vetenskapligt syn- och förhållningssätt
hälsans bestämningsfaktorer
Metis IPULS ÖLL övr














Download