Vanliga mineral Vanliga bergarter www.geologinsdag.nu

advertisement
Vanliga mineral
Bergartsbildande mineral
Amfibol
Glimmer
Olivin
Pyroxen
Det finns över 4000 olika
mineral i naturen. Men
bergarter består framför
allt av dessa sju så kallade
bergartsbildande mineral i
olika kombinationer.
Fältspat
Kvarts
Kalcit
Vanliga bergarter
Magmatiska bergarter
Granit
(kvarts, fältspat, glimmer)
Bildas av lava eller magma. Vanligen ett prickigt utseende.
Diabas
(pyroxen, fältspat, amfibol)
Sedimentära bergarter
Amfibolit
(omvandlad diabas/basalt)
Pegmatit
(kvarts, fältspat, glimmer)
Bildas på havsbottnar. Innehåller ibland fossil. Ofta grynig och mjuk sten.
Lerskiffer
(lermineral, kvarts, fältspat)
Metamorfa bergarter
Basalt
(pyroxen, fältspat, amfibol)
Sandsten
(kvarts, fältspat)
Kalksten
(kalcit)
Bildas när andra bergarter omvandlas nere i jordskorpan. Vanligen ett randigt utseende.
Glimmerskiffer
(omvandlad lerskiffer)
www.geologinsdag.nu
Marmor
(omvandlad kalksten)
Gnejs
(omvandlad bergart, här en granit)
Producerad av Geologins Dag. Foto Joakim Mansfeldt, Staffan Waerndt.
Download