Mineraler Vad är en mineral? En mineral är ett element

advertisement
Mineraler
Vad är en mineral?
En mineral är ett element (=grundämne)
eller en kemisk förening av olika
grundämnen som normalt är kristallin till
uppbyggnad och som har bildats genom
geologiska processer.
- Ett fast organiskt ämne
- Förekommer i naturen
-Definierat genom sin kemiska
sammansättning och kristallstruktur
- En eller flera mineraler bildar en bergart
- Varierar väldigt olika i och med att dom
har olika egenskaper
framställning av metall, kallas det för
malm och i Sverige finns det stora
järnmalmsfyndigheter i Kiruna
- Oftast små, under 1mm
- Hårdheten varierar mellan en skal 110
- Diamant är hårdast och består av rent
kol
- Jordskorpan består av 4000 olika
sorter
- Den vanligaste kallas Kvarts
- Läran om mineraler kallas mineralogi
och har en ganska central roll i
geologin
Ett land som är väldigt rikt på mineraler och metall är
Afghanistan
Bergarter
-Magmatiska bergarter
Lava, diabas, granit, basalt,
porfyr och pegmatit.
-Sedimentära bergarter
Lager på lager, kittas ihop.
Sand, lera, koraller och skal från musslor och skal
från andra djur bäddas in i kalkslam och bildar olika
kalkstenar.
-Metaforma bergarter
Magmatiska eller sedimentära, trycks ned djupar
i jordskorpan, helt annat utseende och helt andra
egenskaper.
Bergartscykeln
-Kretslopp det över går, kontinent får ett utbrott och
lavan strömmar ut över jordytan.
-Stelnar och en vulkanisk bergarts
bildas.
Instuderingsfrågor
- Vad är en mineral?
svar:ett oorganiskt ämne, en kemisk
förening av olika grundämnen
-Vilken mineral är den
vanligaste?
svar: Kvarts
-Vad betyder Metamorfa?
svar: Förvandling
Download