Magmatiska bergarter
Vulkaniska/extrusiva (ytbergarter)
Basalt
Andesit
Rhyolit (även Ignimbrit)
Pimpsten (oftast rhyolitisk)
Obsidian (vulkaniskt glas, oftast rhyolitisk)
Porfyr – kvartsporfyr, fältspatsporfyr, eller kvarts-fältspatsportfyr
Gångbergarter
Diabas
Porfyrit
Aplit
Pegmatit
Plutoniska/Intrusiva (djupbergarter)
Granit
Granodiorit
Diorit
Gabbro
Peridotit
Syenit
Sedimentära bergarter
Ruditer
Konglomerat
Breccia
Areniter (Psammiter)
Arkos
Sandsten
Gråvacka
Peliter (Luditer)
Lersten
Alunskiffer
Märgel (blandning mellan kalk och lera)
Organiska/kemiska sediment
Kalksten
Stenkol