Arttillägg vildmarksguide

advertisement
KRÄLDJUR OCH GRODDJUR
Huggorm
Padda
Skogsödla
Snok
Vanlig groda
RYGGRADSLÖSA DJUR
Skalbaggar:
Blåhjon
Guldbrämad dykare
Granbarkborre
Noshornsbagge
Sjuprickig nyckelpiga
Snytbagge
Stor tordyvel
Timmerman
Steklar
Hästmyra
Stackmyra, röd skogsmyra
Stenhumla
Stor jordhumla
Vanlig geting
Fjärilar:
Amiral
Aurorafjäril
Citronfjäril
Ligustersvärmare
Makaonfjäril
Nässelfjäril
Påfågelöga
Sorgmantel
Tvåvingar
Blomfluga
Harkrank
Husfluga
Knott
Regnbroms
Spyfluga
Stickmygga
Vintermygga
Älgfluga
Hopprätvingar
Grön vårtbitare
Trumgräshoppa
Vanlig vårtbitare
Växtsugare
Spottstrit
Skinnbaggar
Vattenlöpare, skräddare
Trollsländor:
Jungfruslända
Trollslända
Spindlar:
Korsspindel
Rovspindel
Vanlig taknätspindel
STENAR
Bergarter/stenarter/mineraler
VULKANISKA - bergarter
Diabas
Granit
Diorit
Gabbro
Syenit
SEDIMENTÄRA - bergarter
Konglomerat
Sandsten
Kalksten
METAMORFISKA - bergarter
Gnejs
Skiffer
Kvartsit
Kristallin kalksten
JORDARTER
Grus (2-20 mm)
Sand (0,2-2 mm)
Mo (0,02-0,2 mm)
Mjäla (0,002-0,02
Ler (<0,002 mm)
Morän
ORGANOGENA JORDARTER
Torv
Gyttja
Dy
Download