arr-angens-dag-i-notmyrbodarna-3

advertisement
Naturskyddsföreningen i Piteå, i samarbete med Svensby
Hembygdsförening, arrangerar
ÄNGENS DAG
i Nötmyrbodarna
Lördag 6 augusti 2011 kl. 11.00 – 14.00
Gemensam avfärd från Swensbylijda kl. 10.30
 Hembygdsföreningen berättar om platsen och den verksamhet
som bedrivits här sedan lång tid tillbaka
 Naturskyddsföreningen berättar om firandet av ”Ängens dag”
 Vandring inom området
o Rester av gammal bebyggelse, befintliga byggnader,
historien om verksamheten i Nötmyrbodarna
Guide: Sune Bergstedt
o Växter, insekter osv. på platsen
Guide: Lennart Wikström m.fl.
 Swensbylijda säljer gott fika på plats i Nötmyrbodarna
VÄLKOMNA!
VÄND för vägbeskrivning m.m!
 Samling i Swensbylijda för gemensam avfärd kl. 10.30. Vi
ordnar i möjligaste mån samåkning.
 För er som vill ta er dit efter karta, se
http://kartor.eniro.se/m/aDjuk Följ skylten ”Nötmyrvägen” i
Granträskmark
 Några fina bilder från Nötmyrbodarna och från Swensbylijda
http://www.flickr.com/photos/eva_backlund/sets/7215762455
9908916/with/4818541133/
Download