Laser - lammhultfytek

advertisement
Källa: strålsäkerhetsmyndigheten
Laser
En laser ger en smal ljusstråle
som kan vara mycket stark
och bländande.
Det finns lasrar som är ofarliga
och det finns lasrar som kan ge skador på ögonen.
Lasrar delas in i olika klasser
efter hur starka och farliga de är.
Alla lasrar ska alltid vara märkta
med vilken klass de tillhör.
Lasrar i klass 1 är ofarliga.
Denna typ av laser får finnas i leksaker.
Lasrar i klass 4 är de allra starkaste lasrarna.
De kan skada både ögon och hud.
De kan också orsaka brand.
Alla lasrar i klass 2 och högre
ska ha varningstext och varningssymbol.
Varningarna ska vara tryckta med svart text på gul botten.
Vad är en laserstråle egentligen?
En laserstråle är ljus med speciella egenskaper. De viktigaste är att det är
monokromt (ibland benämnt monokromatiskt) och koherent. Dessutom
är det ovanligt parallellt, laserstrålen sprider nästan inte ut sig alls. En
vanlig ljuskägla blir bredare och suddigare ju längre bort man lyser, men en
laserstråle håller ihop (en liten aning bredare och diffusare blir även
laserstrålar efter långa avstånd, men mycket mindre än vanliga ljusstrålar).
Att laserstrålen är monokrom betyder att allt ljus i laserstrålen har exakt
samma våglängd, det svänger exakt lika många gånger i sekunden (samma
frekvens). Resultatet är att laserstrålen bara består av en enda färgnyans. Så
är det inte med vanligt vitt ljus, som är en blandning av alla möjliga
färgnyanser med olika våglängd/frekvens.
Men att bara ha monokromt ljus ger inte en laserstråle, monokromt ljus kan
man i princip få med vanliga lampor och bra färgfilter som bara låter en viss
färgnyans slippa igenom. Skillnaden är att laserstrålens ljus är koherent, här
svänger allt ljus inte bara med samma frekvens, utan dessutom i takt. Allt
ljuset i laserstrålen svänger lika många gånger i sekunden, och samtidigt.
Alla delarna av ljusstrålen når sin topp samtidigt, och sin vågdal samtidigt,
ungefär som soldater som marcherar i takt. Om soldaterna använder samma
steglängd men inte går i takt, så motsvarar det monokromt ljus. Om de
dessutom allihop sätter ner sina fötter samtigt, i takt, motsvarar det koherent
laserljus.
Att laserljuset är koherent är den viktigaste orsaken till dess styrka. En
laserstråle på bara någon eller några få hundradels watt kan orsaka
permanenta ögonskador, och laserstrålar som inte drar mer ström än vanliga
glödlampor kan användas för att skära och bearbeta material. Laserstrålar i
storleksordning en eller ett par watt syns bra i luften och används ibland i
underhållningssyfte. I laserskrivare och cd-spelare används dock mycket
svaga lasrar.
SVELAS.nu
Ordet laser kommer av engelskans Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation – Ljusförstärkning genom
stimulerad utsändning av strålning.
Einstein lade grunden
Laser är en optisk strålkälla som producerar ljusstrålar med
energi som kan koncentreras till en sådan intensitet att den
kan utnyttjas som ett oöverträffat redskap inom många
områden. Lasern benämnes vanligen efter typ av lasermedium
såsom t ex koldioxidlaser (CO2), neodymlaser (Nd) eller heliumneon (He-Ne). Laserns kända användningsområden idag
utnyttjar effekter från några milliwatt till flera tiotals kilowatt.
Risker med laser
Det finns helt ofarliga lasrar,
till exempel sådana som får finnas i leksaker.
Men det finns också laser
som kan ge ögonskador.
Risken för en ögonskada
beror på hur stark lasern är,
och på hur långt det är mellan lasern och ögat
och på hur länge strålen lyser mot ögat.
Riktigt starka lasrar
kan ge brännskador på huden.
Sådana lasrar använder man
till exempel i industrin
för att skära i plåt.
Sådana lasrar använder man också inom sjukvården.
I den här starka klassen av lasrar
finns även vissa så kallade nattklubbslasrar.
När det gäller lasrar i den här klassen
kan det till och med vara farligt
att titta på en matt yta som träffas av laserstrålen.
För att undvika ögonskador
ska du aldrig titta in i en laser.
Du kan bli bländad och få svårt att se.
Det kan vara obehagligt
och ibland mycket farligt,
för exempelvis de som kör flygplan eller bil.
Strålsäkerhetsmyndigheten och laser
Strålsäkerhetsmyndigheten följer
allt som händer med lasrar.
Vi skriver regler för lasrar.
Du ska ansöka om tillstånd hos oss
för att använda laserpekare på allmän plats.
Du måste också ha tillstånd från oss
för att få använda laser vid lasershower
och nattklubbsföreställningar.
Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar
också att de som fått tillstånd
följer alla regler.
Download