Vad är det? Vanligt ljus har en blandning av olika färger (våglängder

LASER
This photo has Some Rights Reserved By Anirudh Koul
Vad är det?
Vanligt ljus har en blandning av olika färger (våglängder) och de svänger åt alla olika håll.
Men laser är ett ljus som består av samma ljusstrålar som är av samma färg och våglängd.
Det består av monokromt och koherent ljus, monokromt ljus är av samma våglängd.
Koherent ljus är ljusstrålar som är av samma våglängd och når sin topp och vågdal
samtidigt. Det är därför ljuset inte sprids utan håller sig till en smala stråle.
Vad används det till?
Laser har många olika användningar som i CD- eller DVD skivor då det är en svag och
ofarlig laser som läser av skivan. Laser kan användas fös svetsning eller som ”kniv” inom
kirurgi när man ska operera i t.ex ett öga eller i vissa skönhetsoperationer kan en
laserbehandling vara lösningen. Laser kan även förekomma på nattklubbar, lasershower
eller konserter men om de är stark laser så får man inte rikta dem så att man kan få lasern
i t.ex ögat.
Some rights reserved by
Creativity103