Sederkvist Kommunikation expanderar

advertisement
Pressmeddelande 2008.10.09
Nytt datorprogram hjälper tillväxtföretag med marknadsföring
Marknadsföring är en akilleshäl för mindre företag. Tre av fem som
arbetar med marknadsföring i mindre tillväxtföretag saknar utbildning.
Det visar en undersökning från Handelshögskolan BBS i Kalmar.
Marknadsföringen är oftast det första företag skär ner på när tiderna blir
sämre. Trots att de borde göra precis tvärtom. Orsaken är en kombination av
bristande kunskaper och brist på bra verktyg. Mindre företag har dåliga eller
inga kunskaper alls om marknadskommunikation.
Företaget Sederkvist Kommunikation i Kalmar har hittat sin egen nisch:
”Marknadsavdelning att hyra”. Affärsidén är att skapa en kostnadseffektiv
marknadsföring för mindre tillväxtföretag som i okunskap ofta betalar stora
summor till exempelvis reklambyråer.
Den idén har nu lett till att företaget tagit fram en helt ny programvara
som ger företagen ett effektivt och användarvänligt redskap för att planera,
genomföra och följa upp sin marknadsföring Det nya dataprogrammet,
Bellman Marknadsföring, fungerar som en ”välorganiserad
marknadsassistent”.
- Idén kommer från våra kunder som frågat efter ett verktyg där de kan
planera sin marknadsföring, säger Pelle Sederkvist, vd och ägare till
Sederkvist Kommunikation.
Bellman Marknadsföring har tagit drygt två år att arbeta fram. Utvecklingen av
programvaran har gjorts i nära samarbete med näringslivet, Högskolan i
Kalmar och Kalmar Science Park.
Nu är mjukvaran klar. Det nya programmet underlättar både samordning och
presentation av marknadsföringsinsatser. I Bellman Marknadsföring finns alla
funktioner samlade som tillexempel marknadsplan, aktivitetsplan, medieplan,
tidsschema, budget och kontoplan m.m. Dessutom finns all information på
engelska.
- Det finns idag inget liknande program på marknaden. Det fiffiga med
Bellman Marknadsföring är att det både är hjälpande och självinstruerande,
säger Pelle Sederkvist.
För mer information:
Pelle Sederkvist
Sederkvist Kommunikation AB
Tfn 0480-47 62 66
Mobil 070-559 51 55
[email protected]
www.sederkvist.se
www.bellmanmarknadsforing.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards