Rädda Barnen, Gotland

advertisement
Rädda Barnen, Gotland
Styrelsemöte den 16/5 2017
Plats: Kupan
Närvarande: Ulla Pettersson (ordförande) Peter Hertelius, Kicka Molin, Bodil af
Petersens, Pelle Fahlén, Ing-Marie Hörling och Claudien Tuyisabe,
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Godkännande av dagordning.
§ 3. Godkännande av föregående protokoll
§ 4. Ekonomiska frågor
För framtida utlägg görs enligt följande:
Se bifogat dokument.
§ 5. Information från aktivitetsgrupperna
Föreläsningsgruppen
Planerade föreläsningar hösten 2017
Ecpat i september
Amineh Kakabaveh 25/10 ang Hedersmord.
Denna föreläsning anordnas tillsammans med Humanisterna Gotland och
Folkuniversitetet.
Insamlingsgruppen
Gutegymnasiet har pengar som ska till Rädda barnen. Pelle kontaktar dem.
Pelle ansvarar också för att tömma befintliga bössor för att tömma dessa på
”gamla” mynt.
Flykting och integrationsgruppen
Sommarlägret på Stora Karlsö 8/8–11/8 2017
Vi avvaktar ännu besked om bidrag från Bång-stiftelsen.
21/7 Visby IF:s Integrationscup på Gutavallen kl 12-17
22/7 Ungdomsfestival
Rädda barnen bidrar till detta med 20000 kr i år. Vi ger dubbelt stöd i år
(tidigare år 10000 kr) med anledning av regionens omorganisation och att de
inte bidrar med pengar i år.
Barnkonventionsgruppen
Träffpunkt Gråbo
Läxhjälpen
§ 6. Teater för integration
Ansökan om ”Teater för integration” med Romateatern hade ansökt om pengar
hos Rädda barnen, de behöver inte något bidrag i år. Peter kommer att träffa
dem på Visby gymnasiet i slutet av maj för att se hur de jobbar för ett
eventuellt samarbete i höst.
§ 7. Rapporter
Regionalsamverkans grupp 9/6 (Bodil)
Samverkanskonferens Gråbo 17/5 (Pelle)
§ 8. Skrivelser
Ett förslag till Integrationsstrategi för Gotland 2017–2020 har skickats ut för
påseende senast 31/5–17. Styrelsen har i dag inga synpunkter på denna. Om
någon har någon synpunkt bör dessa skickas till övriga styrelsemedlemmar
snarast.
§ 9. Övriga frågor
Akram har skickat ut ett förslag till styrelsen ang aktiviteter som RB ska
engagera sig i. En grupp behöver tillsättas för att ta ställning till dessa förslag.
Innan detta görs bör vi upprätta en lista över vilka grupper/nätverk sitter RB
redan med i och vilka möjligheter har RB utöva olika påtryckningar. Peter sätter
ihop en lista och skickar ut den på mail för påseende till övriga
styrelsemedlemmar.
Verksamhetskonferens 22–24/9 ”Rädda Barnen i framtiden” i Stockholm.
Två representanter betalas av RB riks. Ulla Pettersson och Ing-Marie Hörling
anmäles.
Upptakt för styrelsen i höst. Ulla har förslag på aktivitet, Kerstin Eklund vår
kontaktperson från RB riks skulle kunna komma och vara med oss en lö i
september förslag lö 9/9–17 ca tid kl 10-15.
Nästa styrelsemöte:
14/6 17-19 Plats Kupan. Mötet avslutas med gemensam middag.
Mötet avslutas.
Ort och datum _____________________________________________
Ulla Pettersson (ordförande)
Kicka Molin (sekreterare)
________________________
________________________
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards