Verksamhetsområde: Lung

advertisement
Dokumenttyp
Pleurodes
Utgåva
PM
Giltighetstid
Giltighetsområde
1 år fr.o.m. 2013-03-15
1
Utformad av
PM-gruppen, avd 19
Lung och allergisektionen
Innehållsansvarig
Niels Hornstra
Dokumentansvarig
Anna Adolfsson
Indikation:
Recidiverande pleuravätska vid malignitet.
Mepakrin som är ett läkemedel mot malaria och talk har en lokalretande
effekt och ges intrapleuralt i syfte att åstadkomma en kemisk pleurodes.
Det innebär en sammanlödning av pleurabladen och hindrar då fortsatt
vätskeansamling.
Obs! Perorala steroider bör sättas ut 1-2 dygn före pleurodes för att öka
chanserna till bra resultat.
Utförande:
1. Talk 5g upplöst i 100 ml sterilt vatten/natriumklorid 9mg/ml eller 50
ml Mepakrin 10 mg/ml infunderas i pleurahålan via thoraxdränet.
2. Efter installationen stängs dränaget spolas slangen med 10 ml NaCl
och pluggas.
3. Efter fyra timmars avstängning öppnas dränaget och vätska får
rinna fritt i påsen. Om endast liten mängd vätska, 50-100 ml/dygn,
drages katetern 1-2 dygn.
Biverkningar: Febertopp 38—39 grader. Allmän sjukdomskänsla. Smärta.
Behandling: Paracetamol och/eller morfin.
Download