Healingtekniker från Mexiko

advertisement
HEALINGTEKNIKER FRÅN MEXIKO
med healer Eva Itzpapalotl Kastilan
!
Sista anmälningsdag/
betalningsadag:
12.2.2015
Mexiko har många folk och traditioner som är
kända för sin djupa kunskap kring att hela. Eva
har fått möjlighet att studera Mexihcatraditionens tekniker och arbetar med dem
dagligen. Traditionen har en djup förståelse för
energivärlden, en otroligt detaljerade kunskap
om det omedvetna och drömmar och kraftfulla
tekniker. Eva bor i Mexiko City och arbetar som
healer/lärare, men först och främst för
bevarandet av språket, människorna som
fortfarande talar språket Nahuatl och kulturen.
Född mellan länder jobbar hon nu för att bygga
broar mellan kulturer.
!
Denna traditions gåva
behövs nu i världen, för det
djupa helande inifrån som
måste ske nu i övergången
från en tidsålder till en ny,
från den Femte till den
Sjätte solen.
!
www.evakastilan.com
Kursinnehåll:
‣ Om krafterna: liv/död/ett-energin/nyskapelsen
och hur vi kan jobba med denna cykel i
healingarbetet.
‣ Traditionens kosmologi.
‣ De fyra Tezcatlipocas: krafterna som skapar
allt och hur vi kan påverka det som skapas.
Varför det är så viktigt att hela det omedvetna.
‣ Drömmar och deras påverkan på våra liv.
‣ Flera healingtekniker från Mexihcatraditionen.
‣ En meditation för helande av det omedvetna
och för att öppna oss till vår bästa möjlighet.
‣ Om obsidianstenens helandeförmåga.
Helande med obsidianägget.
!
TID: 20-22 februari 2015 kl 10-17!
PLATS: Waldenströms gatan 5, Gävle!
PRIS: 3000 kr, anmäln. avg: 500 kr!
bankgiro 716-1342!
ANMÄLNINGAR: www.sattvic.se!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards