CD för friskvård och återhämtning

advertisement
CD för friskvård och återhämtning
Mitt i vardagens alla aktiviteter behöver vi ge plats för stunder av stillhet och ro, då vi kan
hämta ny kraft och styrka. Det är viktigt för att hålla oss friska, men kan också behövas i en
fas då vi håller på att tillfriskna efter t ex en utmattningsdepression. Dessa CD-skivor är
redskap som kan användas både som förebyggande hälsovård och i en återhämtningsfas
efter psykisk ohälsa. De berör grundläggande områden som kärlek, frid, Guds beskydd och
trygghet, vila och frihet som ger avslappning på djupet.
Produkterna är redskap och en hjälp att på egen hand genomföra steg 1 och 2 i den
behandlingsmodell som vi använder i alla våra program, den s.k. 7-stegsmodellen, som
bygger på en kristen värdegrund.
Följande CD skivor finns:
På dessa CD-skivor läses Bibelord till instrumental bakgrundsmusik. Vissa av
dem finns även på finska, norska och engelska. Pris 99 kr/st.
”Guds beskydd och trygghet”
”Frälst av nåd”
”Själens och kroppens helande”
”Kärlek”
”Frid”
”Glädje”
”Den inre bönen” en bönemodell med praktisk handledning som hjälper dig att
komma nära Gud och utveckla din egen kärleksrelation med Jesus, så att du blir
mer trygg i honom. Pris 99 kr/st.
”Bli fri från stress”. Pris 99 kr/st.
CD-skivor med så kallad flödesbön inom olika områden, med instrumental
bakgrundsmusik. Pris 99 kr/st.
”Flödesbön – själens helande och befrielse”
”Flödesbön – själens helande”
”Flödesbön – kroppens helande”
Instrumental lovsång. Pris 189 kr/st.
”Well 2” med piano och trumpet
”Well 3” med piano, fiol, trumpet, gitarr, flöjt och dragspel
Beställning:
CD-skivorna produceras av Boklövet Arken AB och kan beställas via e-post direkt till
[email protected] . De kan beställas via Arkens webbshop på www.arken.org
Det går också bra att beställa dem via Hälsolövet på e-post [email protected]
Har du frågor kring detta kan du skriva dem samtidigt så kontaktar vi dig. Du kan ringa oss på
telefon 076 265 25 94. Mer info finns på vår hemsida www.halsolovet.se
Download