Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar

advertisement
Bibelskolan Jesus Helar och Upprättar
Käre Bibelskoleelev!
Vecka 46 2011
En ny vecka i segertåg med Jesus. Kom ihåg att i Hans kraft vinner du alltid en överväldigande
seger. Förbli i Hans kärlek!
Viktiga händelser denna veckan:
Måndag 14 november
Tisdag 15 november
Onsdag 16 november
Torsdag 17 november
Fredag 18 november
Lördag 19 november
Söndag 20 november
-församlingsbön kl.18-20
-helandeundervisning kl.14, Talare: Mona Vedahl
-Möte med nattvard kl. 19.30, Talare: Linda Bergling
-helandeundervisning kl.14, Talare: Ann Sofi Rosqvist
Träff för alla lovsångare i barnkyrkan kl.11.30-12.00
-Inre bönen kl. 13 i stora salen
- Kids Action Night i Finstaskolan, Bro
- Finsk Cafékväll kl. 18-20
-Gudstjänst kl. 10.30, Talare: Gunnar Bergling
Bibelskolans undervisningsschema:
Måndag:
U1
Åk1
Åk2
Helande
Helande
2.Timoteus brev
BR
BR
PN
Kl. 11.30 – 12
Befästelse SLH
Flödesbön BR
Undervisning PN
Tisdag:
U1
Åk1
Åk2
Helande
Helande
Helandedagar
LB
LB
Kl. 11.30-12
Undervisning LB
Undervisning LB
Onsdag:
U1
Helande
Åk1 Helande
Åk 2 Helandedagar
LB
LB
Kl. 11.30-12
Befästelse
Flödesbön
Torsdag:
U1
Åk1
Åk2
Helande
LB
Kl. 11.30-12
Inre bönen
Helande
LB
Inre bönen
Förberedelse för predikan GB
Inre bönen
Träff för alla lovsångare i barnkyrkan kl. 11.30-12.00
SLH
MV
HS
HS
HS
Fredag:
U1
Åk1
Åk2
Helande
Helande
Helande
AB
AB
AB
Kl. 11.30-12
Ekonomi
LP
Ekonomi
LP
Mentorsträff MV
Veckans litteratur:
U1
Boken ”Jesus din läkare” av L. Bergling
Kompendiet sida 49-53
Åk1
Boken ”Jesus din läkare” av L. Bergling
Kompendiet sida 49 -53, 115-116
Åk 2
2.Timoteusbrevet
Kompendiet sida 49-53 och sida 216
Veckans bibelord:
Rom.8:31-39
”Guds utvaldas lovsång
Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade
sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss
allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som
fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter
på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest,
förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela
dagen, vi räknas som slaktfår.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss
om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall
komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”
Med vänliga hälsningar
Hilde Melin
studierektor
Download