Rutiner för användning och skötsel av Mic-Key GJ

advertisement
Introduktion
Personer som av olika anledningar inte kan äta eller inte äta
tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i
magsäcken/tunntarmen.
Gastrostomi = Kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras
(gastro - mage, stoma - kanal/gång, G = Gastro,
öppning till magsäcken J = Jejunal, slang till tunntarm)
Användning
En gång per dag samt före måltid kontrollera att magen känns mjuk.
Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom
kopplingsslangen och Mic-Key GJ med 20-50 ml vatten, gärna mer.
Fyll gärna kopplingslangen innan tillkoppling till Mic-Key GJ.
Vid tillförsel av näring/läkemedel/vatten koppla kopplingsslang i
kopplingsfattningen för tillförsel av näring/läkemedel till jejunum
(märkt ”JEJUNAL”). OBS! Ej ballongkanalen (BAL) eller ”GASTRIC”
Till- och frånkoppling av koplingsslang:
Svart streck (på kopplingsslangen) mot svart streck (på Mic-Key GJ),
tryck in, vrid kopplingsslangen ett kvarts- till trekvartsvarv.
Vid frånkoppling vrid tillbaka samma väg och dra ut när svart streck
är mot svart streck.
Läkemedel ges alltid i flytande form, tabletter löses i vatten.
För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att
halvsitta/sitta (minst 30o), fortsätt gärna med detta en stund efter
måltid.
Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd, hastighet, m.m.
Vid obehag/smärta i samband med måltid kontakta sjuksköterska
eller läkare.
Om Mic-Key GJ inte används, spola alltid igenom den Jejunala
delen med 20-50 ml vatten dagligen.
Vid tömning av ventrikeln/magsäcken koppla en kopplingsslang
till den port som är märkt med ”GASTRIC”. Om möjligt, spola
igenom med 5-10 ml vatten efter tömning.
Skötsel
Tvätta och torka torrt runt stomin som en del av den dagliga
hygienen. Det går bra att duscha, bada badkar m.m. Undvik om
möjligt att ha kompress runt stomat.
Iaktta god mathygien vid skötsel och matning, inget sterilt
förfaringssätt.
Kontrollera och byt vatten (rent kranvatten, kokat och avsvalnat
vatten eller sterilt vatten) i ballongen varannan vecka (använd
inte NaCl).
Om Mic-Key GJ åker ur gastrostomikanalen, kontakta läkare/
sjuksköterska omgående. Vid eventuellt stopp i slangen kan man
prova att spola med vischyvatten - om detta inte hjälper kontakta
sjuksköterska.
Kopplingsslangen är en enpatients slang. Om den används flera
gånger är det viktigt att den rengörs ordentligt med varmt
diskvatten med noggran sköljning efter, förvaras rent och torrt,
gärna i låda med lufthål. Vi rekommenderar för bästa hygien att
kopplingsslangen byts var eller varannan dag. I hemmiljö, med
noggran rengöring, kan kopplingslangen om den ser ren och hel
ut användas något längre (1-2 veckor max) med individuell
anpassning.
Generella råd
Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun.
ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
Rodnad, vätskande, öm hud kan bero på läckage, tvätta och
lufttorka flera gånger per dag. Om besvären kvarstår kontakta
din sköterska.
Mic-Key* GJ feeding tube
Illamående kan bero på för snabb eller för stor måltid.
Prova att ge mindre mängd oftare.
Diarré kan bero på för snabb matning. Ändring av kost,
läkemedelsbehandling eller matningsrutiner kan också orsaka
diarré. Varar diarrén i mer än tre dagar, tala med din sjuksköterska
eller läkare.
Du har fått en Mic-Key GJ insatt (datum) ................ i din gastrostomi
Din Mic-Key GJ är av storlek ............. FR och stomalängd ............... cm
Den jejunala längden är .................. cm
Vid insättning är ballongen kuffad med ............................. ml vatten
Kontaktperson .............................................Tel nr: ...............................
1512 -MICKEY01
För mer information om våra gastrostomiprodukter besök
gärna vår hemsida www.gastrostomi.se
Kopplingsslangar med ENFit till Mic-Key GJ
0143-12, 30cm
0143-24, 60cm
0141-12, 30cm
0141-24, 60cm
0142-02, 5cm
* Registered Trademark of Halyard Health Inc or it´s affiliates
Meda AB, Pipers väg 2, Box 906, 170 09 SOLNA Tel: 08 - 630 19 00 Fax 08 - 630 19 38
Internet www.medasverige.se • www.gastrostomi.se E-post [email protected]
Meda AB, Pipers väg 2, Box 906, 170 09 SOLNA Tel: 08 - 630 19 00 Fax 08 - 630 19 38
Internet www.medasverige.se • www.gastrostomi.se E-post [email protected]
Download