Gastrostomier och infarter forts

advertisement
Gastrostomier och infarter
Nutritionssjuksköterska
Majvor Björk feb 2009
Olika alternativ att ge vätska och
näring
• Pvk ( perifer venkateter )
• Cvk (central venkateter)
• Central port
• Picc line
• Intraossiös nål
forts
• Sond ( nasogastrik,nasoduodenal,
jejunostomi)
• Gastrostomi
1
Indikation för centralvenös infart
•
•
•
•
•
•
Kroniskt sjuka barn
Tarmsjukdom
Kort tarm
Immunbrist sjukdom
Hematologiska och onkologiska sjukdomar
Pre och postoperativt
Indikationer
•
•
•
•
•
Tpn och ppn
Cytostatika
Blodprodukter
Inf behandling
Blodprovstagning
Venport eller cvk?
• För och nackdelar finns med båda
alternativen
2
Risker med central infart
• Infektion
• Luftemboli
• Pnemothorax
• Extravasal infusion
Fördelar med sond
•
•
•
•
•
Ofta lätt att sätta och avlägsna
Inget kirurgiskt ingrepp
Billig metod
Används vid korta nutritionstillfällen
Kan sättas av sjuksköterska eller annan
deligerad person
Nackdelar med sond
•
•
•
•
•
•
Ligger sonden rätt ?
Lätt att åka ut
Irriterar på huden
Ökad slembildning
Kräkningar
Väcker uppseende
3
Gastrostomi
• Öppning- kanal genom huden till ventrikeln
• Stomi= mun
• Gammal metod ( ca 1830 tal )
Kriterier
• Barnet behöver sond mer än 4 månader
• Fungerande magtarmkanal
Orsaker till gastrostomi
• Neurologiska handikapp
• Ökat kalori och vätskeintag under en tid
• Kort tarm
4
Forts. orsaker
• Metabola sjukdomar
• Hjärtsjuka barn
• Brännskador
Forts. orsaker
• Esofagusatresi
• Strikturer
• - efter operation
• -frätskador av lut, målarsoda och syror
Forts.orsaker
• Maligna sjukdomar
• Leversjukdom ( pre och post
transplantation )
• Allmänt dålig viktuppgång ( 0- ätare )
5
Olika op- metoder
• Öppen kirurgi
• Peg – metoden= percutan endoscopisk
gastrostomi.
6
7
8
9
10
11
Tack för er uppmärksamhet
12
Download