Samarbetet fortsätter

advertisement
Missionskyrkan
i Kina
Svenska Missionskyrkan
bedrev mission i Kina under
60 år med start 1890.
I samband med utropandet
av Folkrepubliken Kina 1949
tvingades alla missionärer
lämna landet och under några
årtionden var det omöjligt att
ha kontakt med kyrkan i Kina.
Arbetet i Xinjiang, dåvarande
Östturkistan, avbröts redan
1938. Då beslutades det att
Missionskyrkan skulle påbörja
missionsarbete i Indien
istället.
På senare tid har kontakter
med de kristna i Kina återupptagits.
Svenska Missionskyrkan ger
nu ett regelbundet stöd till
Zhong Nans Teologiska
Seminarium i Wuhan, till
kyrkbyggen, skolan ”Arken”
och till Amity Foundations
bibeltryckeri i Nanjing.
Evangelistskolan
i Wuhan i början
av 1900-talet
Läs mer på
www.missionskyrkan.se
Samarbetet fortsätter...
Download