Gud är ljus - Missionskyrkan Rättvik

advertisement
TACK!
Tack alla, för tre fantastiska veckor under kampanjen ”Kärlek, hopp
och tro”! Tack för engagemang, böner, inbjudan av vänner, aktiv
närvaro och glada tillrop! Tack för allt praktiskt arbete med serveringar, sång, musik, teknik och fixande med allt möjligt!
De här intensiva veckorna har gjort något med oss! Vi har
lyssnat, bett, lovsjungit, samtalat och blivit berörda. Eller
”hungrigare”. Som Pär Alfredsson brukar säga: ”Man kan
svälta sig mätt och äta sig hungrig”. Man vänjer sig. Vi
har blivit hungrigare efter andligt bröd. Och vi har flyttat
fram positionerna. Många, många i Rättvik anar en rörelse i missionskyrkan som inte är våran utan Guds. Mer än
verksamhet. Det är Andens vind!
Kontakt
Programblad
för Rättviks
Missionsförsamling
► Torggatan 10 A, 795 30 Rättvik ► 0248-101 35 ► www.rattvik.missionskyrkan.se
MISSIONSKYRKAN I RÄTTVIK
Advent—trettondedag jul 14/15
Gud är ljus
Molnen kan komma för solen,
men solen lyser ändå.
Även om allting är mörkt på natten
ljusnar det dagen därpå
Vi är mycket tacksamma till våra tre huvudtalare Liselotte J Andersson, Britta
Hermansson och Pär Alfredsson. För allt vi fått till livs! Likaså till vår nationella
kyrka Equmeniakyrkan, som frikostigt gett oss denna möjlighet! Mest av allt
tackar vi vår Herre! Och ber om hans ledning i fortsättningen!
Ljuset som lyser i världen
kan aldrig mörkret rå på.
Det lyser upp varje steg på färden
så att man vågar att gå
Nu går vi vidare! Äventyret har bara börjat! Guds välsignelse till er alla!
Gud är ljus. Inget mörker finns i honom…
Ljuset vet allting om alla.
Det kanske skrämmer en del
som föredrar att gå kvar i mörkret
hellre än avslöjas helt.
Per Knutsson
RÄTTVIKS MISSIONSFÖRSAMLING
► Torggatan 10, 795 30 Rättvik ► 0248-101 35
► [email protected]
► Plusgiro 20 42 47-1 ► Bankgiro 630-8605
Pastor och föreståndare
Per Knutsson
070-528 52 96
[email protected]
Vice föreståndare
Astrid Hällgren
0248-130 53
[email protected]
Ordförande
Anny-Gerd Tomt
073-067 62 80
Kontakt - Programblad för Rättviks Missionsförsamling. Redaktör: Per Knutsson
Ansvarig utgivare: Anny-Gerd Tomt
www.rattvik.missionskyrkan.se
FLERTALET PROGRAM
ÄR SAMARRANGEMANG MED
Men om vi vill vandra i ljuset
Kommer vi närmre varann.
Det smälter bort allting stelt och fruset,
det gör gemenskapen sann.
Gud är ljus. Inget mörker finns i honom...
Ingemar Olsson
Rockpoetens sång bygger på orden i det gamla brevet som Johannes skrev. Där påminner han om att Gud blivit konkret. Påtaglig. Detta oerhörda under som handlar
om att de faktiskt hade vidrört det gudomliga nedslaget med sina egna händer! Detta
leder i sin tur till att ljuset lyser in i våra liv och förändrar allt. Skräpet i livet kan rensas bort. Det goda segrar över det onda och gemenskapen blir äkta och sann. När vi
tänder våra ljus i advent kan de bli en symbol för detta stora.
Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud
är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med
honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi
vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet
från Jesus, hans son, renar oss från all synd.
1 Joh 1:5-7
november
Vecka 48…………………………………………………………………………………………………
26 On 16.30
Konfirmanderna.
18.30
Alphakurs.
27 To
10.00
11.00
Pers Café.
Dagens bibelord. Bön.
28 Fr
19.00
SevenEleven. Ungdomssamling.
30 Sö
11.00
Adventsgudstjänst. Med Barnkören. Per Knutsson m.fl.
Vi sjunger adventssångerna och hör
adventsbudskapet. Kvartalsinsamling.
december
Vecka 49…………………………………………………………………………………………………
3 On
16.30
Konfirmanderna.
18.30
Alphakurs.
5 Fr
19.00
SevenEleven. Ungdomssamling. Scrapbooking!
6 Lö
11.00
Scrapbooking med Jane Synnöve. Julpyssel. Fika o Gröt.
17.00
Församlingsmöte
17.00
Lovsång och nattvard i Advent. Per Knutsson,
Mikael Persson m.fl.
7 Sö
Vecka 50…………………………………………………………………………………………………
10 On 16.30
12 Fr
Konfirmanderna.
14 Sö
11.00
Gudstjänst. Astrid Hällgren. Sång av
Anders och Heléne Soldh.
Vecka 51…………………………………………………………………………………………....
17 On 16.30
Konfirmanderna.
20 Lö
”En stjärna lyser så klar”
Julkonsert med Rättviks Gospel
med vänner.
18.00
Vecka 52………………………………………………………..………
24 On 23.15
Jiulafton
26 Fr
11.00
Midnattsmässa i Rättviks kyrka tillsammans med
Stiftsgården. Nils Åberg. Julfirare på Stiftsgården. Per K m.fl.
Annandag jul
Missionsgudstjänst. Per Knutsson m.fl.
Sång av Jane Synnöve Rosengren.
28 Sö - 2 Fr
”Hero”. Nyårsläger med Mitt Tonår på Sjöviks Folkhögskola.
Vecka 1 ..………………………………………………………………………………………………
31 On 18.00
Nyårsafton
Nyårsfest för alla. Knytkalas. Ta med något till mat o fika.
Vi dukar upp buffé av det alla tar med!
januari
4 Sö
11.00
Gudstjänst. Per Knutsson. Bengt och Carina Smårs.
Nattvard.
Vecka 2..…………………………………………………………………………………………………
7 Ti
16.00
Trettondagskonsert med Frälsningsarméns Dalabrass.
11.00
Gudstjänst.
18.30
Alphakurs.
Trettondedag jul
19.00
SevenEleven. Ungdomssamling.
11 Sö
Programmet med reservation för eventuella ändringar.
Download