Fjärrvärme - Rättviks kommun

advertisement
Fjärrvärme
Rättviks kommuns helägda bolag Rättviks Teknik AB (RTAB) svarar för
fjärrvärmeförsörjningen i centrala Rättvik, Vikarbyn och Boda.
Affärsidé:
RTAB ska vara den självklara och lokala
leverantören av värmeenergi. Fjärrvärme ska
bidra till en hög livskvalitet och göra Rättvik
attraktivt som boende och verksamhetsort.
Verksamhet:
RTAB levererar fjärrvärme till företag,
hyreshus, skolor, kontor, sjukhem och villor i
centrala Rättvik, Vikarbyn och Boda.
Fjärrvärmen produceras med miljövänliga
lokala flisbränslen från skog och sågverk för
alla tre orterna.
I Rättvik erhålls även en betydande värmeproduktion i form av spillvärme/värmeåtervinning
från SMA Mineral (Rättviks Kalkverk). Som
spets och reservkapacitet finns oljepannor.
Värmeproduktionen för alla orterna sker till
mer än 95% med miljövänliga biobränslen och
spillvärme.
Ytterligare information om vår verksamhet,
utbyggnadsplaner etc. får ni via RTAB Fjärrvärme:s kundtjänst eller via vår webbplats.
Tack för att du hjälper oss värna om miljön!
SERVICEGARANTI
Vi garanterar att:
• värmeenergi levereras till er fastighet 24 timmar om dygnet
• vid oplanerade leveransbrott, längre än 6 timmar, kompenseras ni med en prisreduktion motsvarande den
rörliga energikostnaden gånger två. Denna garanti gäller om ni anmält felet till oss
Information får du av RTAB Fjärrvärmes kundtjänst på telefon 0248-701 45
RTAB Fjärrvärme, Dalhallavägen 20, 795 32 RÄTTVIK
Kundtjänst: 0248-701 45 • telefax: 0248-109 23
e-post: [email protected] • webbplats: www.rattvik.se/rtab
Mer information finns på RTAB:s webbplats
www.rattvik.se/rtab
Rättviks kommun • 795 80 Rättvik • telefon, vxl 0248-70 000
E-post: [email protected] • webbplats: www.rattvik.se
Download