Samordnare i Rättviks pastorat

Ijänst som
Samordnare i Rättviks pastorat
Samordnare är en omfattande och en mycket kreativ roll. I rollen kan ingå sociala och
relationsbyggande uppgifter, organisatoriska administrativa uppgifter, säljande och
kommunikativa uppgifter.
Om oss
Rättviks pastorat är Svenska kyrkans verksamhet i Rättviks kommun. Pastoratet består av tre
församlingar. Rättvik. Boda och Ore.
Vår verksamhet omfattar gudstjänster, diakoni, undervisning (barn- och familjeverksamhet,
ungdomsverksamhet, konfirmation m.m.), mission, begravningsverksamhet, administrativ
stödjande verksamhet m.m.
Arbetsområde
Som samordnare kommer du att arbeta nära kyrkoherden och vara ett stöd i dennes
ledningsfunktion.
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av samordning av resurser, schemaläggning, intern- och
extern kommunikation samt information, vissa sekreteraruppgifter bland annat vid MBLförhandlingar.
Vi ftirväntar
a
a
o
a
Är
Är
Är
Är
oss
att du
måliruiktad och pedagogisk
välorganiserad
självständig, utåtriktad och har god samarbetsförmåga
bra pä attuttrycka dig i tal och skrift
Vem är du.
Vi söker dig som är lyhörd, öppen och som är en engagerad lagspelare. Du är självständig,
utåtriktad och trivs med att ständigt lära dig nya saker. Du är ansvarstagande och har en
professionell inställning till arbetet. Vi värdesätter också egenskaper som strukturerad,
kvalitetsmedveten och kommunikativ.
Vi ft)rutsätter att du känner till
Svenska kyrkans organisation och struktur.
Vi erbjuder
Ett arbete i en verksamhet som har spännande utmaningar framfor sig att se framtidens
möjligheter i vårt pastorat.
Ett arbete i en arbetsgemenskap med många medarbetare med olika kompetensområden.
Anställningsvillkor
Anställningsform : Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: Efter överenskommelse
Sista ansökningsdag 11
juni 2015.
Information om tjänsten lämnas av:
Kyrkoherde Monica Jones 0248-7 3 6 52 monicaj ones@svenskakyrkan. se
Kamrer L ar s Zetterqvi st 024 8 - 7 3 6 5 5 lars. zetterq vi st@svenskakvrkan. se
Ansökan skickas
till:
Rättviks pastorat
Pilgatan 17
795 32 Rättvik
alt. [email protected]
Svenska kyrkan {F
RATTVIK BODA ORE