Prisreglering av fjärrvärme

advertisement
Prisreglering av fjärrvärme
Energimarknadsinspektionen (Ei)
 Ei är tillsynsmyndighet över energimarknaderna el, naturgas
och fjärrvärme.
 Ei kontrollerar att energiföretag följer regelverket och arbetar för
att energimarknaderna ska fungera väl.
 Syftet är en långsiktigt säker, effektiv och hållbar
energiförsörjning i Sverige och i Norden.
Hur går det för Ei?
 EI: Kostnadsbaserad prisändringsprövning
 EI: Fastställda förhandlingsinstanser
 EI: Prisändringsprövning baserad på generella
prisutvecklingskomponenter = ett index för hela landet
 Ingen förändring?
 Prisdialogen
Download