Energibesiktningsprotokoll Fasseröd

advertisement
ulfekelund byggkonsult
certifierad energiexpert
[email protected] Mobil 0708 653401
Energi besiktningsrapport.
Uppdragsgivare:
Anders och Alexandra Lindström
Byggnadsägare:
Anders och Alexandra Lindström
Fastighetsbeteckning:
Uddevalla Mandolinen 20
Syfte:
Energideklaration, med råd om förbättrad energiprestanda.
Förutsättningar:
Tillgängligheten för besiktning var god.
Tillgängligt underlag:
Uppmätta energimängder saknades, på grund av samfällighets
beräkningar.
Beskrivning av byggnaden:
Radhus byggt 1961, i 2 plan med källare.
Klimatskärmen:
Standard konstruktion för husbyggda på -60 talet. Tilläggsisolerat,
treglasfönster.
Besiktningsobservationer:
Fjärrvärme
Resultat:
Se energideklaration.
Kostnadseffektiva åtgärder: Uppvärmnings systemet är den viktigaste delen för att ge bästa
energiprestandan: Fjärrvärme är ett miljövänligt och bra
uppvärmningssätt.
Klimatskalet: Kommer i andra hand. Alla förbättringar sänker dock
energi förbrukningen.
Standardlösningar eller allmänna energispartips: Minskad
varmvattenanvändning med hjälp av snålspolande armaturer. 1 grads
sänkning av inomhustemperaturen ger 5 % mindre energiåtgång.
Slutord:
Det finns inga krav på åtgärder
Till den nya ägaren:
Jag stå kostnadsfritt till förfogande för en muntlig beskrivning av
byggnaden och dess möjligheter till en förbättrad energiprestanda.
Uddevalla den 5 november 2014
Ulf Ekelund
Download