PharmaLundensis - pressmeddelande

advertisement
Pressmeddelande
PharmaLundensis AB (publ)
2012-08-08
KOL-patent godkänt i Eurasien (bl. a Ryssland)!
PharmaLundensis huvudpatent ”Användning av joderat aktivt kol för behandling
av KOL och Astma” har nu godkänts av det Eurasiska patentverket!
Godkännandet inkluderar Ryssland och i stort sett samtliga övriga länder i
gamla Sovjetunionen. Patentskyddet räcker till minst 2028.
VD Dr Staffan Skogvall förklarar: PharmaLundensis har nu fått ytterligare ett
godkänt patent för bolagets viktigaste projekt. Det blir allt klarare att
PharmaLundensis får ett brett patentskydd för bolagets KOL-projekt!
För ytterligare information:
Dr Staffan Skogvall
VD
Telefon: 046-13 27 78
E-post: [email protected]
PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och effektiva läkemedel i första hand mot den svåra lungsjukdomen KOL,
baserade på en ny verkningsmekanism. PharmaLundensis har vidareutvecklat en klassisk kvicksilverbindare, joderat aktivt
kol, och anpassat den för medicinskt bruk. Substansen har varumärkesskyddats som IodoCarb® och behandlingskonceptet
har patentsökts.
Download