Systemutvecklare via blended learning

advertisement
Systemutvecklare via blended learning
Med specialisering inom Microsoft .NET eller Oracle Java
Systemutvecklare är ett hett framtidsyrke som IT-branschen pekat ut som särskilt eftertraktat för kommande
nyanställningar. På uppdrag av Arbetsförmedlingen har Lexicon utformat två effektiva och skräddarsydda program med
syfte att utveckla lovande IT-talanger till att bli fullt jobbrustade systemutvecklare inom Oracle Java och Microsoft .Net,
med fokus på precis de färdigheter som de stora IT-företagen så starkt efterfrågar.
.Net Utbildning, 140 dagar
Java Utbildning, 140 dagar
------------------------------------------------------Arbetsplatsförlagd utbildning, 60 dagar
------------------------------------------------------Arbetsplatsförlagd utbildning, 60 dagar
IT-testmodul ID:104 800, 10 dagar
-----------------------------------------------------C#, 20 dagar
Webbutveckling, 10 dagar
ASP.NET MVC Introduktion, 10 dagar
Databas, 5 dagar
Applikationsutveckling, 5 dagar
Testning, 10 dagar
ASP.NET MVC fördjupning, 20 dagar
IT-testmodul ID:104 800, 10 dagar
-----------------------------------------------------Java Enterprise Final Project, 5 dagar
Java Enterprise , 20 dagar
Front-End (HTML, CSS, JavaScript), 10 dagar
Databas Management, 5 dagar
Testning (ISTQB) 5 dagar
Certification Training (Java SE) 5 dagar
Java Advanced (Java SE) 15 dagar
Java fundamentals (Java SE) 15 dagar
Den unikt framtagna blended learning-lösningen låter dig både utnyttja personlig hand- och vägledning från
professionella IT-utbildare och samtidigt anpassa ditt studieupplägg med e-learning och videomaterial.
Kvalificering: Hör med din handläggare på Arbetsförmedlingen.
Kontakt Lexicon: [email protected]
Adress Lexicon: Årstaängsvägen 9, Liljeholmen
Längd: Cirka 30 veckor
Utbildningsform: Blended Learning
Resultat: Systemutvecklare .Net eller Oracle Java
En arbetsfokuserad utbildning i blended learning-form från Lexicon, Sveriges största företagsutbildare. På uppdrag av
Arbetsförmedlingen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards