Begreppsläxa v 3 Fil

advertisement
Begreppsläxa V 3 - ”Hinduism”
Läxförhör på fredag.
Brahman
Världssjälen, den sanna verkligheten som alla utgör en del av.
En opersonlig urkraft.
Maya
Beskriver att vi lever i en inbillad verklighet – fast i en falsk
föreställningsvärld.
Samsara
Kretsloppet - av ständiga återfödelser i andra skepnader och då
behöva uppleva lidande om och om igen.
Moksha
Målet inom hinduismen – att slippa födas på nytt, och bli av med
sitt lidande.
Karma
Betyder ”Gärning” – dina gärningar avgör ditt nästa liv – goda
gärningar gör att du når högre och högre livsformer och till slut
når Moksha.
Atman
Det innersta jaget – den del av dig som föds in i ett annan kropp
eller väsen i nästa liv.
Sanatara dharma
Hinduernas egna namn på sin religion – betyder ’den eviga lagen’
Den ordning som styr universum och som avgör vad du kommer
att födas som i ditt nästa liv.
Puja
Ord för tillbedan inom hinduismen - sätt att tillbe – via offer, bön
och liknande handlingar, riktade mot övernaturliga väsen.
Kast
’Yrkesgrupp’- Klassystem som man föds in i – och som styr ens
liv och möjligheter, t.ex. giftemål sker bara inom samma
kast/grupp.
Förbjudet i grundlagen i Indien, men ändå verksamt i praktiken.
Veda(skrifterna)
De äldsta skrifterna som finns inom Hinduismen och som anses
heliga – tar upp religiösa riter, offer, magi, sånger.
Skrevs ner mellan 1500 och 500 f.v.t.
Sanskrit
Det äldsta indoeuropeiska skriftspråket i Indien.
Download