File

advertisement
Läsårsplanering årskurs 7 vt
Vt 2015
V
3
(utöver dessa uppgifter kommer vi även analysera nyhetsbilder på SO:n)
Område
Kroppen
4
Lektion/uppgift
Fortsätta med ansiktet
Gå igenom kroppens proportioner. – få en ”norm mall”
Komponera en bild med hjälp av urklippta kroppsdelar”
Kroki – rita av utan att titta på pappret.
Rita av och titta – max 1 min ca 5-10st
Välja ut en av skisserna och göra den noggrant och även teckna en passande miljö.
5
6
7
Komposition
Gå igenom komposition. ex rum, djup, lägesperspektiv ”kladda” med svart och vitt
8
9
---------
-----------------------------------------------------------------------hitta ”lugn” och ”oroligt” i kladdet. Med hjälp av två L former som är ca 7cm. Klipp
ut och klistra upp
Förstora en med hjälp av rutsystem. Bevara samma känsla.
Illustration
i 3D
12
Skapa en figur i modellera som illustrerar en berättelse (SV) Gå igenom
dokumentationsprocessen!
Fortsätta med figuren.
13
Skapa en lämplig 3D miljö till figuren. Dvs ”Ett compact living i en låda”
14
Fortsätta med lådan.
10
11
15
16
---------
------------------------------------------------------------------------Fortsätta med lådan.
17
Illustration med
en bildserie
Ett grupparbete. Eleverna ska illustrera en novell de har läst i SV. De ska måla
passande bilder.
Fortsätta. Eleverna ska skapa en bildberättelse med hjälp av sina målade bilder. De
ska fota dem och lägga in dem i ett dataprogram.( Fotografisk stillbild)
Fortsätta. Eleverna ska läsa upp berättelsen och spela in det och visa bilderna som
passar ihop med det de läser.
Fortsätta med bildberättelsen.
18
19
20
21
22
23
24
Skärminspelning Skriva ett manus om arbetsprocessen och spela in med hjälp av Jing.
Jing och ev test Voki.
Download