Newtons 1:a lag. Tröghetslagen

Newtons 1:a lag. Tröghetslagen
Aristoteles tänkte på naturell
rörelse och rörelse med våld….
Kopernikus levde farligt…..
1500 och 1600-talet
• Galileo tänkte vidare…..
• Experimenterade…….
och experimenterade……
Newtons
första lag
En kropp fortsätter
stilla eller i linjär
rörelse tills en kraft
påverkar den
Nettokraft
Kraft = ett tryck eller ett drag
Jämvikt
Summan av pilarna
(krafterna) uppåt är
detsamma av summan av
krafterna nedåt
Stödkraft
Bordet trycker boken
uppåt med samma kraft
som gravitationen nedåt.
Fjädern trycker handen
uppåt med samma kraft
som handen trycker ner
fjädern.
Jämvikt i saker
som rör sig
När kraften på lådan är lika
av friktionskraften mellan
lådan och golvet, då är
nettokraften på lådan noll
och lådan glider med
konstant fart
Jorden i
rörelse
Jorden rör sig runt solen
med en hastighet av
107.000 km/h eller
30 km/s. Hur kommer det
sig att fågeln kan fånga
snigeln?
Vad händer om du
kastar en mynt i
flygplanet?
… ju den hänger med, det
är som att tänka att
flygplanet står stilla, detta
kallas för tröghet
Sammanfattning
• Mekanisk jämvikt: Ett
kropps tillstånd där det
inte finns ändringar i
det. Om kroppen är i
vila fortsätter den i vila.
Om kroppen är i rörelse
fortsätter den att röra
sig
• Kraft: ett tryck eller ett
drag
• Tröghet: kropparnas
egenskap att motstå
förändringar i rörelse
• Jämvikt: Om en kropp
eller ett system av
kroppar är i jämvikt då
är nettokraften på
dessa lika med noll.
• ∑F=0