Ex. Trissa 2009-09-30 På en upphängd trissa har man lagt en lina

advertisement
Ex. Trissa 2009-09-30
På en upphängd trissa har man lagt en lina. Om man drar vertikalt neråt med den konstanta
kraften 250N. Hur stor är belastningen på den axel som håller trissan? Om massan byts ut mot
massan 25kg, hur stor blir då belastningen på den axel som håller trissan?
Givet:
ma  20kg
F  250 N
mb  25kg
Sökt:
Belastning AxelTrissa
Fa
Fb
Lösning:
Antag:
m
g  9,82 2 
s 
Belastning är i vårat fall, kraft för att hålla upp trissan.
Friläggningsfigur:
Fa
Fb
aa
ma
ab
ma
mb
ab
F
Ga
Ga
a)
Jämvikt för linan:
: Ga  ma  F  0
 m a g  ma a  F  0 
F  ma g
m
 ...  2,68 2 
ma
s 
Jämvikt hela:
a
: Ga  ma * aa  Fa  F  0 
Fa  F  ma * g  ma * g  ma * aa 
Fa  ...  500 N
Gb
b)
Jämvikt för linan:
: ma g  ma * ab  mb * g  0
g mb .ma   ab mb  ma 
g mb  ma 
m
 ...  1,09 2 
mb  ma 
s 
Jämvikt hela:
:  ma * g  ma * ab  Fb  mb * g  mb * ab  0 
ab 
...NågonFörenkling ... 
Fb  ma  g  ab   mb  g  ab  
Fb  ...  436 N
 Det är skillnad mellan kraft, F och tyngdkraft, G . Ty massan har en tröghet, vilket inte den
rena kraften F har.
Ex. Tal 10.1 Pendel
 fall
W pMax
 fall
 fall
Wk
Download