Övn. 8 44/44* se FÖ8-E 45/45* se FÖ8

Övn. 8
44/44* se FÖ8-E
45/45* se FÖ8-T, ex. bilverkstad
G
Cy
Cx
G
G
Bevis:

G
N1  N 2
Fr1  Fr 2
46/46*
47 Vad betyder erat svar på A? Pröva det exakt g.
Tal 1:46
Frilägg trissan:

G
Lösning:
Frilägg trissan, C, för sig själv.
Lös ut trissans stödkrafter
Frilägg hela ställningen, utan trissa, A-C-B, sätt kraft från ovan och stödkraften i A och B.
: 0
: 0
Döp sträckan A-C till x, döp sträckan A-B till y.
Sätt upp en formel för  , x och y.
B:
runt B, lös ut Ax
Vad är B-punkten för ett stöd?
 e  stöd
 vinkel mellan B-C-sträckan och y är också vinkeln  .
Sätt upp en formel för  , Bx och B y .
Lös ut B y som nu beräknas.
Sätt in B y i : , lös ut Ay .
Beräkna ut B och A och deras riktningar  A och  B .
Ay ?
N2x
N2
N2y
Fr 2
r
x2
Fr1
N1
x1
