Keynote Pop/rockhistoria år 9 vt 2015

advertisement
Rock’n’rollens födelse
I den musik vi lyssnat på hittills har det
framförallt varit svarta musiker och de
svartas kultur som drivit på utvecklingen av
stilarna blues, gospel och jazz. Men
samtidigt utvecklade även den vita
befolkningen under den här tiden sin egen
typ av folk/“roots”-musik, nämligen
country. I takt med att den svarta bluesen
och den elektriska rhythm’n’bluesen alltmer
möter de vitas folkliga countrymusik och
den dansanta swingmusiken från 30- och
40-talen skapas så småningom det som
kommer att bli 50-talets stora musikstil,
nämligen rock’n’roll. Det fanns bara ett problem - den svarta
rhythm’n’bluesen ansågs fortfarande inte
helt ok att lyssna på för de vita. (Den
musiken kallades faktiskt “race music” på
den här tiden!). Den var för utmanande och
farlig och sågs som obildad, “låg” kultur. En
lösning kom i och med Elvis Presley. Han
ansågs nämligen vara precis den magiska
kombination radiostationerna behövde han var vit och alltså ok att spela, men när
han sjöng lät han som en svart, vilket var
vad alla egentligen ville höra! Många svarta
musiker ansåg ändå att de vita
skivbolagsägarna utnyttjade och tjänade
pengar på en urvattnad variant av de svartas
musik (till exempel Bill Haley), medan de
svarta musikerna själva inte fick något
erkännande eller uppmärksamhet för det
originella de skapade. Under 50-talet uppstod en ny
ungdomskultur inom den vita medelklassen
i USA. Det var första gången som
ungdomar på allvar gjorde revolt mot
vuxenvärlden och började se sig själva som
en egen grupp i samhället, med en annan
klädstil, andra värderingar och andra
kulturella preferenser än sina föräldrar. Det
betydde också att det uppstod en ny
marknad för musik och skivförsäljning - de
här ungdomarna kom ofta från relativt rika
familjer och hade råd att köpa skivor och gå
på danstillställningar och konserter.
Kvinnlig (!), okänd basist, 50-tal
Hur som helst började de kulturella
gränserna mellan vita och svarta ändå
mjukas upp vid den här tiden - unga
människor från båda samhällsgrupperna
kom mer och mer i kontakt med varandras
musik och influerade varandra.
Little Richard
Lyssningsexempel 50-tal
CHUCK BERRY
Ett av de stora svarta namnen inom tidig
rock’n’roll. I hans musik hörs ett tydligt
släktskap med svart traditionell
rhythm’n’blues, men soundet är lite mer
dansant och poppigt. Lyssna på Johnny B Goode. Känner du igen
gitarr-riffet?
BILL HALEY
Ett av de stora vita namnen inom rock’n’roll.
I hans musik hörs mer influenser av vit
traditionell country och swing/dansmusik,
delvis eftersom hans band använder mycket
blåsinstrument (jämför med storbanden från
30-talet). Haley bidrog till att göra
rock’n’roll mer rumsren för den vita
publiken. Lyssna på Rock around the clock.
ELVIS PRESLEY
“The king of rock’n’roll”. En av de mest
berömda och inflytelserika artisterna genom
historien. Betydde otroligt mycket för
rock’n’rollens utveckling på 50-talet, och blev
musikvärldens första superstjärna. En
anledning till hans popularitet var att han
ansågs ha en gudabenådad röst. En annan
anledning var att han utgjorde en länk mellan
den vita publiken och den svarta musiken. Att
han också sågs som väldigt attraktiv och
utmanande, och därför lite farlig enligt den
tidens ganska kyska moral, bidrog bara till hans
popularitet. Lyssna på Hound dog.
JOHNNY CASH
Countrymusikens frontfigur under 50- och 60talen. Lyssna på I walk the line. Vilka likheter
finns mellan den här låten och de andra
exemplen från 50-talet? På vilka sätt är de
olika? Lyssna på val av instrument, tempo, vad
texterna handlar om, känslan i framförandet
etc.
60-tal: pop och protest
För att få en överblick över 60-talet ska vi
titta på USA för sig och England för sig.
USA
Blues, gospel och jazz lever vidare under 60talet. I början av 60-talet utvecklas också en
ny, egen genre ur detta - soulen. Soulens låtar
påminner mer om vanliga poplåtar i form och
uttryck (baserade på vers+refräng), men de
bygger på den svarta traditionella musiken.
Inom soulen är sångaren en ännu viktigare
frontfigur än inom bluesen. Fokus ligger mer
på sångarens unika sångkvaliteter som artist
och “performer”, medan i tidigare blues var
gitarrspelet och andra instrumentfärdigheter
lika viktiga delar. Två viktiga soulsångare från
den här perioden är Otis Redding och
Aretha Franklin.
Under den här tiden händer väldigt
omvälvande saker i det amerikanska
samhället, nämligen
medborgarrättsrörelsen. Den handlar om
att de svarta äntligen kämpar sig till olika
rättigheter som de inte haft tidigare. Martin
Luther King är en central figur i det
sammanhanget. Den politiska kampen
avspeglas i musiken också. Många afroamerikanska musiker börjar lyfta fram sitt
afrikanska arv och vara stolta över det.
ENGLAND
Den amerikanska bluesen och rock’n’rollen
nådde också Europa, i synnerhet England.
Under 50-talet var det många i England som
spelade så kallad beat music och skiffle, en
stil som innehåller influenser från folk,
rock’n’roll och tidig jazz. Den musiken leder
så småningom till den moderna popmusikens
födelse. Det viktigaste bandet i
sammanhanget är The Beatles, som bildas i
Liverpool 1960. De började med att spela
covers av svarta rock’n’roll-musiker som
Chuck Berry, men det var när de började
skriva egna låtar som de inom loppet av några
år revolutionerade hela musikvärlden. De
inspirerade många andra att bilda band och
skriva egna låtar. Man pratar om The British
invasion eftersom det poppade upp en
mängd sådana grupper på kort tid i
Storbritannien. Bland andra kan nämnas The
Rolling Stones, The Who och The
Animals, som alla hade ungefär liknande
inspirationskällor och utveckling. (Rolling
Stones håller på fortfarande!)
Civil rights movement
Rolling Stones
Mer 60-tal: frigörelse och psykedelika
Om man jämför musiken från tidigt 60-tal,
till exempel Beatles första skivor, med den
musik som gjordes från ca 1966 och framåt i
USA, framförallt på västkusten, är det svårt
att tro att det bara är ett par år emellan. Från
1965 och framåt växer protesterna bland
amerikanska studenter mot Vietnamkriget,
vilket också speglas i mycket av musiken och
annan kultur vid den här tiden.
Den period som kallas Flower Power-eran
innehöll väldigt mycket fredsbudskap och
drömmen om ett fritt samhälle för alla, delvis
inspirerat av Mahatma Gandhis ickevåldsprinciper och österländska filosofier.
Men den innehöll också mycket droger och
osunt leverne, eftersom man trodde att man
kunde försätta sig i ett upphöjt, meditativt
tillstånd med hjälp av olika preparat. I själva
verket ledde det bara till att väldigt många
talanger helt enkelt dog alldeles för unga. Den här livsstilen resulterade också i att
musiken blev mer psykedelisk och
experimentell. Man skrev längre och
konstigare låtar, improviserade mycket och
länge. Målet var inte längre att skriva små
perfekta poplåtar som de “snällare”
popgrupperna gjort tidigare, utan snarare att
med hjälp av musiken uppnå metafysiska och
andliga tillstånd.
Ett bra exempel på psykedelisk rock som
ändå har tydliga rötter i afro-amerikansk
blues och jazz är Jimi Hendrix, en av de
mest berömda gitarristerna någonsin.
FOLKROCK
Traditionella folklåtar hade ju funnits i
amerikansk kultur sedan lång tid tillbaka,
men under 60-talet fick den musiken ett
uppsving i och med en ny generation
folksångare som inspirerades av den gamla
sortens berättande låtar, och framförallt drevs
av att uttrycka ett politiskt protestbudskap.
Bob Dylan, Joan Baez och Joni Mitchell är
tre viktiga namn. Deras musik byggde i
princip bara på gitarr och sång (jämför med
den gamla svarta bluesen!).
Protester mot Vietnamkriget
SINGER-SONGWRITER
En delvis annan genre som också bygger på
gitarr och sång får representeras av Simon &
Garfunkel. Deras låtar var ofta mer poppiga,
och texterna var mer poetiska än politiska,
men både de och folksångarna som nämnts är
tidiga exempel på singer-songwriters - en
genre som ju finns kvar i allra högsta grad
även idag.
Joni Mitchell
Lyssningsexempel 60-tal
THE BEATLES
Oerhört inflytelserikt band,
vägledande inom British invasion.
Lyssna på en av deras största hits,
Hey Jude, som kom 1968. Kolla in det här live-klippet också,
från några år tidigare. Dåligt ljud,
men bra exempel på fansens
Beatles-hysteri. Kolla publiken!
ARETHA FRANKLIN
Den amerikanska soulmusikens
drottning under 60-70talet. Lyssna
på Respect från 1967. Den här låten
ansågs vara ett betydelsefullt inlägg
i den tidens jämställdhetsdebatt.
Varför då, tror du? Lägg märke till blåsinstrumenten
också - vi hör saxofon, trumpet och
trombon. I vilka afro-amerikanska
genrer har vi stött på de
instrumenten tidigare?
BOB DYLAN
En inflytelserik artist i
musikvärlden på många sätt.
Har sysslat med många olika
genrer genom åren, men
alltid med grunden i
amerikanska folksånger,
protestsånger och singer/
songwriter-traditionen.
Lyssna på The times they are
a changin från 1964. (Lägg
märke till munspelet, som vi
ju stött på i bluesen
tidigare).
JIMI HENDRIX
Ett exempel på lite mer
experimentell, jazz-influerad
rock. Väldigt berömd
gitarrist - det han spelade på
gitarr hade ingen gjort innan
honom. Men hans rötter i
bluesen hörs tydligt. Lyssna
på Purple haze från 1967.
Sammanfattning 50-60tal
50-TAL: Rock’n’rollen föds. Den innehåller influenser från den gamla bluesen, men lånar också
instrument och sound från swing och annan dansmusik, t ex saxofon. Elvis Presley får sitt stora
genombrott 1956, och får snart smeknamnet The king of rock’n’roll. Samtidigt blir den vita
countrymusiken en mer kommersiell genre, främst tack vare Johnny Cash.
60-TAL: Storbritannien blir en ny viktig nation på populärmusikens karta. Härifrån kommer en mängd nya
band som spelar en ny slags musik, popen. Man pratar om The British invasion, och det mest
betydelsefulla bandet är The Beatles. De revolutionerade musikvärlden, bland annat genom att
skriva egna låtar på ett sätt som ingen gjort tidigare. I princip alla pop/rockband sedan dess har
påverkats av de brittiska popgrupperna från 60-talet. Samtidigt utvecklas soulen inom den svarta communityn i USA, med artister som Otis Redding
och Aretha Franklin. Soul kan beskrivas som enkla poplåtar med influenser och instrumentlån
från blues och jazz. Soulen har influerat en massa moderna stilar som r’n’b, hip hop, funk, rap etc.
OMVÄRLDEN
Politiska händelser i samhället påverkar allt mer musikens budskap och uttryck. Musiken blir
också allt mer ett sätt att påverka politiken och skapa sammanhållning i olika grupper i samhället.
Medborgarrättsrörelsen pågår i USA under 60-talet, och amerikanska studenter protesterar mot
Vietnamkriget. Musiken blir mer experimentell och sökande, många influeras av österländsk
filosofi och vill uttrycka ett fredsbudskap genom sin musik. Folksångare som Bob Dylan och Joni
Mitchell får sina genombrott, och är tidiga exempel på singer-songwriters.
VIKTIGA NAMN OCH LÅTAR:
* Elvis Presley (vit sångare, The king of rock’n’roll, 50-tal) Lyssna på Hound Dog
* Chuck Berry (svart gitarrist och sångare, rock’n’roll, 50-tal) Lyssna på Johnny B Goode * Johnny Cash (vit sångare/låtskrivare, country, 50-tal)
* The Beatles (pop, egna låtar, British Invasion, 60-tal) Lyssna på Help!
* Bob Dylan (folksångare, protestsånger, singer/songwriter, 60-tal) Lyssna på Blowin' in the wind
* Jimi Hendrix (gitarrist, experimentell rock/blues, 60-tal) Lyssna på Purple Haze
Download