FRontend utvecklaRe

advertisement
Ort:
Göteborg
Form:
YH-utbildning
Längd:
2 år/400 YH-poäng
LIA-praktik:
22 veckor
Studieform:
Klassrum
Studiestart:
September 2016
Kostnadsfri &
CSN-berättigad
FRontend utvecklare
Frontend utvecklare tillhör en yrkesgrupp som är
hett efterfrågad på arbetsmarknaden både idag
och kommer så vara även i framtiden och det
kommer att förbli svårt för företagen att fylla alla
lediga jobb med rätt utbildad personal. Detta
beror framförallt på att utvecklingen inom området går fort, och det är svårt att hitta personal
med uppdaterad kompetens.
Det räcker i dagsläget inte med att kunna CSS och
jQuery för att lyckas som frontend utvecklare. God
förståelse för design och användarvänlighet är värdefullt, men gedigna färdigheter inom programmering blir allt viktigare i takt med att webbläsare börjar
används som seriös programmeringsplattform.
Kompetensen som efterfrågas i näringslivet handlar
framförallt om Javascript, Html och CSS och det är
också inom dessa områden vi har lagt fokus i den
här utbildningen.
Utbildningen ger dig goda färdigheter i att utveckla
effektiva och responsiva webbsidor med HTML och
CSS, men eftersom kraven på kunskaper inom JavaScript blir allt större så har utbildningen också ett
starkt fokus på strukturerad programutveckling.
www.ecutbildning.se
Tel: 040-641 63 00
E-post: [email protected]
En tredjedel av utbildningens
två år genomförs ute på företag
vilket kombineras med teoretiska
och projektbaserade studier.
En tredjedel av utbildningens två år genomförs
ute på företag vilket kombineras med teoretiska och projektbaserade studier på skolan som
samtidigt ger dig som studerande ett nätverk att
ta avstamp ifrån efter avslutad utbildning. Du får
ett brett spektrum av kunskaper och erfarenheter
med allt från interaktionsdesign till objektorienterad programutveckling. Du får en mycket
efterfrågad kompetensprofil och kan börja jobba
direkt efter avslutad examen.
Vad blir du efter utbildningen?
Efter examen kan du arbeta som frontend-utvecklare, webbdesigner, interaktionsdesigner,
webmaster eller webbutvecklare.
Möjligheten till arbete är stor då
en YH-utbildning bara får drivas
så länge arbetsmarknaden har en
stark uttalad efterfrågan och behov av den kompetens som ges i
utbildningen.
Förkunskaper och behörighet
För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande
behörighet för yrkeshögskolestudier, samt minst betyget E
(G) på nedanstående gymnasieskolans kurser:
•
•
•
•
Matematik 2 (B) eller motsvarande
Engelska 5 (A) eller motsvarande
Programmering 1 (A) eller motsvarande
Svenska 1 (A) eller motsvarande
Kurser
• Examensarbete, 40 YH-poäng
• Grafikprogram, 10 YH-poäng
• HTML och CSS, 30 YH-poäng
• Interaktions- och gränssnittsdesign, 25 YH-poäng
• JavaScript 1, 45 YH-poäng
• JavaScript 2, 40 YH-poäng
• JavaScript 3, 40 YH-poäng
• Karriär, 10 YH-poäng
• Kommunikation och projektmetoder, 10 YH-poäng
• LIA 1, 50 YH-poäng*
• LIA 2, 60 YH-poäng*
• Server side programmering, 40 YH-poäng
*LIA=Lärande i arbete
5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Ansökan
För att ansöka till utbildningen, besök: www.yhnet.se
eller läs mer på www.ecutbildning.se.
www.ecutbildning.se
Tel: 040-641 63 00
E-post: [email protected]
Samarbetspartners
Till utbildningen finns en ledningsgrupp med näringslivsrepresentanter från branschen. De ser till att
utbildningen håller hög kvalitet och
att utbildningens innehåll överensstämmer med de behov och krav
som arbetslivet ställer.
I ledningsgruppen ingår:
• Ajilon Consultants
• Avalon Innovation AB
• Bokio
• Gotit
• HiQ
• New Minds
• Sigma IT & Management
• WCOM AB
Utbildningsform
& studiefinansiering:
En Yrkeshögskoleutbildning (YH) är
en eftergymnasial utbildningsform
som vänder sig till dig som snabbt
vill ut i arbetslivet eller byta karriär
mitt i livet. Möjligheten till arbete är
stor då en YH-utbildning bara får
drivas så länge arbetsmarknaden
har en stark uttalad efterfrågan och
behov av den kompetens som
ges i utbildningen. Utbildningen är
studiemedelsberättigad från CSN.
Download