Yrkeshögskoleutbildning, 300 YH-poäng, 1,5 år
Sales Management
B2B
Bli En eftertraktad säljare med ledarkompetens!
Försäljning inom B2B (Business-to-business) är en snabb och
omväxlande marknad. Företag söker alltid efter drivna säljare.
Som B2B-säljare medverkar du i och leder säljprocesser och
projekt från start till mål. Du ser till att kunden får det som efterfrågas och paketerar detta på ett attraktivt sätt. Under denna
utbildning får du även ledarskap- och projektledningskunskaper
som arbetslivet idag efterfrågar. Som B2B-säljare bör du ha god
samarbets- och kommunikativ förmåga och vara lösningsfokuserad, strukturerad och resultatinriktad. Idag finns det mängder av
möjligheter för dig som driven och engagerad B2B-säljare med
ledaregenskaper.
Efter din examen från yrkeshögskoleutbildningen Sales Management B2B kommer du att kunna arbeta som till exempel företagssäljare, B2B-säljare, projektledare, säljledare, säljansvarig
eller som säljande projektledare.
T 0774-100 500
www.affarshogskolan.se
”När vi utformar
utvecklingsprogram i
samarbete med chefer
efterfrågas ofta en
kombination av ledarskap
och säljarbete. För att
lyckas med ett tillväxtarbete
behövs båda delar.
Marknaden välkomnar därför
företagssäljare med en tydlig
ledarkompetens.”
Joakim Samuelsson,
VD Nordic School of Management
Utbildningens mål
Efter avslutad utbildning kan du leda en säljprocess
gentemot B2B-kunder. Du kan skapa och utföra
professionella affärspresentationer och är väl
bevandrad i säljprocessens olika delar samt affärsutvecklingsprocesser. Specialiserade kunskaper i
säljkommunikation förbereder dig för arbete inom
värdebaserad försäljning. Du får strategiska verktyg för
att utveckla ditt personliga ledarskap med hjälp av en
branschanknuten mentor vilket gör dig förberedd för
att leda ett team. Sammantaget blir du en B2B-säljare
med tydliga ledaregenskaper och får den kompetens
som arbetslivet efterfrågar.
Utbildningsform
Yrkeshögskoleutbildning, 300 YH-poäng, 1,5 år.
Studiefart
Utbildningen bedrivs på 100 %.
Utbildningsort
Örebro.
LIA – Lärande i arbete
Lärande i arbete är den praktiska delen av en yrkeshögskoleutbildning. LIA är oftast indelad i flera perioder
under utbildningstiden. Under LIA-perioden får du praktisk yrkeserfarenhet på företag inom branschen. Du
får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i
praktiken och samtidigt skaffa dig nya kunskaper och
insikter.
Syftet med LIA-perioderna är att göra dig startklar för
arbetslivet. LIA ger dig även god möjlighet att bygga
nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan
under studietiden. Efter avslutad utbildning erbjuds
många av våra studerande anställning hos de företag
där de genomfört sin LIA.
T 0774-100 500
www.affarshogskolan.se
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Affärsengelska
Affärsjuridik och arbetsrätt
Affärsutveckling
Finansiering och kalkylering
Företagsekonomi
Internationella affärer
Ledarskap och kommunikation
Lärande i Arbete
Personlig progress
Presentationsteknik
Projektledning
Strategisk och operativ försäljning
Behörighet
Behörighet till utbildning inom
yrkeshögskolan enligt 3 kap. 1§ i
förordningen om yrkeshögskolan,
vilket innebär gymnasieexamen eller
motsvarande.
Som lägst godkända betyg ifrån ett
nationellt gymnasieprogram i Svenska 2,
Matematik 2, Engelska 5 (eller kan uppvisa
motsvarande kunskaper). Branschen
ställer även krav på arbetslivserfarenhet
inom försäljning, minst 2 år om heltid.
CSN
Utbildningen berättigar till studiestöd.
Ansökan
www.affarshogskolan.se
Kontakta oss gärna vid frågor
0774-100 500