Anläggningsingenjör Väg och vatten

Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng, 2 år
Anläggningsingenjör
Väg och vatten
Vill du kunna påverka och skapa något bestående?
Som anläggningsingenjör inom väg och vatten kommer du att
bli en nyckelperson inom svensk tillväxt. Du kommer att vara
delaktig i förbättringen och framtagandet av Sveriges nya transportvägar. Ett fungerande transportsystem kommer att vara en
mycket viktig komponent för Sveriges framtid. En genomtänkt infrastruktur lägger grunden för fortsatt tillväxt. Under de närmaste årtiondena planeras uppstart för flera stora byggprojekt. Fram
till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar
och vägar i Göteborgsregionen. Några exempel på stora byggprojekt är Ostlänken och Västsvenska paketet. I de här projekten
görs enormt stora investeringar vilket kommer innebära ett ökat
behov av arbetskraft i branschen.
Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som anläggningsprojektör, projektledare och produktionsledare.
Anställningsbehovet i branschen är stort och chanserna till jobb
efter examen är mycket goda. Vi samarbetar i den här YH-utbildningen med många av de stora företagen i regionen.
T 0774-100 500
www.teknikhogskolan.se
”Vi har löpande behov av att
rekrytera nyexaminerade
ingenjörer inom både vatten
och vägsidan och bedömer
att detta behov kommer att
finnas under en överskådlig
framtid.”
Johan Sabel, Ramböll Sverige AB
Utbildningens mål
Efter genomförd utbildning kommer du ha kunskaper
om anläggningsprojektets faser, styrning av projekt,
samt dess planer och mål. Du kommer att ha färdigheter att leda projekt från start till mål, samt utvecklat ditt personliga ledarskap och ha grundläggande
kunskaper inom kommunikation. Vidare kommer du
ha kunskaper om beräkningar såsom volymberäkningar, dimensionering och bärighetsberäkningar. Du kommer ha kunskaper om mark- och anläggningsteknik,
markbyggnadsteknik/grundläggningsteknik av vägar,
järnvägar, tunnlar, dammar, VA-ledningar, olika varianter av asfaltsbeläggningar, ytors dimensionering och
uppbyggnad, grundförstärkningsmetoder samt spontning. Efter YH-utbildningen kommer du kunna arbeta
med branschledande CAD-program för mark-, väg- och
VA-projektering.
Utbildningsform
Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng, 2 år.
Studiefart och utbildningsort
Utbildningen bedrivs på 100 % i Göteborg.
LIA – Lärande i arbete
Lärande i arbete är den praktiska delen av en yrkeshögskole-utbildning. LIA är oftast indelad i flera perioder
under utbildningstiden. Under LIA-perioden får du praktisk yrkeserfarenhet på företag inom branschen. Du får
möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt skaffa dig nya
kunskaper och insikter.
Syftet med LIA-perioderna är att göra dig startklar för
arbetslivet. LIA ger dig även god möjlighet att bygga
nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan
under studietiden. Efter avslutad utbildning erbjuds
många av våra studenter anställning hos de företag
där de gjort sin LIA.
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anläggningsprojektering
AutoCAD
AutoCAD Civil 3D
Branschanpassad företags- och produktionsekonomi
Entreprenadjuridik regelverk och föreskrifter
Examensarbete
Grundläggande kurs i entreprenad
Konstruktionsberäkning
LIA 1
LIA 2
Mark-och anläggningsteknik
Matematik
Material och Geoteknikkunskap
Miljö och kvalitetskunskap
Novapoint Väg
Projektledning
Behörighet
Behörighet till utbildning inom
yrkeshögskolan enligt 3 kap. 1§ i
förordningen om yrkeshögskolan,
vilket innebär gymnasieexamen eller
motsvarande.
Särskilda förkunskaper är godkända
betyg i Ma 2, samt Sv 2 från nationellt
gymnasieprogram eller motsvarande.
Godkänt betyg från nationella
gymnasieskolans kurs Bygg och
anläggning 2 eller
motsvarande kan ersätta Ma 2.
CSN
Utbildningen berättigar till studiestöd.
Ansökan
www.teknikhogskolan.se
Kontakta oss gärna vid frågor
0774-100 500
T 0774-100 500
www.teknikhogskolan.se