Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng, 2 år
Automationsingenjör
bli en nyckelperson inom automationsindustrin
Automation är en mycket viktig del i alla industrier och som automationsingenjör har du en betydande roll.
Som automationsingenjör är du den som styr och övervakar
tillverkningsprocesser, allt från enorma turbiner till små förpackningar av livsmedel. Din uppgift är att se till att tillverkningen hela tiden
förbättras och utvecklas, vilket ställer dig inför olika utmaningar.
Ett yrke som automationsingenjör öppnar många dörrar inom
industrin beroende på vad du är intresserad av. Du behöver ha
ett logiskt tänkande, tycka om att lösa problem och ha förmåga
och vilja att samarbeta. Arbetsmarknaden för automationsingenjörer är mycket god då det idag råder stor brist på kompetens,
både på regional och nationell nivå.
T 0774-100 500
www.teknikhogskolan.se
”Automationsingenjörer som
utbildats på yrkeshögskola är
ofta bättre förberedda för de
uppgifter som väntar dem i
arbetslivet än en ingenjör från
universitetet.”
Martin Åbom - AutoElec AB
Utbildningens mål
Under utbildningen får du kunskap om automatiserade
system och dess driftsättning. Du får även kunskap om
programmering av styrsystem, felsökning, kvalitetssystem och processer inom industrin. Du kommer ha
kunskap om att leda projekt och samarbeta med andra samt vidhålla de säkerhetsregler som gäller på en
industri. Sammantaget kommer du vara väl förberedd
för rollen som automationsingenjör.
Utbildningsform
Yrkeshögskoleutbildning, 400 YH-poäng, 2 år.
Studiefart
Utbildningen bedrivs på 100 %.
Utbildningsort
Västerås och Linköping.
LIA – Lärande i arbete
Lärande i arbete är den praktiska delen av en yrkeshögskole-utbildning. LIA är oftast indelad i flera perioder
under utbildningstiden. Under LIA-perioden får du praktisk yrkeserfarenhet på företag inom branschen. Du
får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i
praktiken och samtidigt skaffa dig nya kunskaper och
insikter.
Syftet med LIA-perioderna är att göra dig startklar för
arbetslivet. LIA ger dig även god möjlighet att bygga
nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan
under studietiden. Efter avslutad utbildning erbjuds
många av våra studerande anställning hos de företag
där de gjort sin LIA.
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbetsmiljökunskap
Digitalteknik
Ellära
Examensarbete
Kommunikation och projektledning
LIA 1
LIA 2
LIA 3
Matematik
Motorstyrning, Ritnings- och
schemaläsning
Processdatorer
Processmätteknik
Produktionsekonomi
Reglerteknik
Styrteknik
Styrteknik fördjupning
Teknisk yrkesengelska
Underhållsteknik
* Utbildningens innehåll kan variera
något beroende på ort, då den lokala
arbetsmarknaden styr kursutbudet.
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning
inom yrkeshögskolan enligt 3kap 1§ i
förordningen om yrkeshögskolan.
Godkända betyg i Ellära 1(A) alt. Praktisk
ellära alt. Underhåll-elteknik alt. Fysik 1 (A)
eller motsvarande kunskaper förvärvade i
arbetslivet eller via studier.
Godkända betyg i Matematik 1 (A) eller
motsvarande kunskaper förvärvade i
arbetslivet.
CSN
Utbildningen berättigar till studiestöd.
Ansökan
www.teknikhogskolan.se
Kontakta oss gärna vid frågor
0774-100 500
T 0774-100 500
www.teknikhogskolan.se